Asemakeskus

Kaavanumero
564-2484
Kaupunginosat Raksila, Vaara
Havainnekuva Asemakeskuksen alueesta. Lahdelma & Mahlamäki arkkitehtien näkemys siitä, miltä Asemakeskuksen alue voisi näyttää Hallituskadulta katsottuna. Kuva: Oulun kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.
Havainnekuva Asemakeskuksen alueesta. Lahdelma & Mahlamäki arkkitehtien näkemys siitä, miltä Asemakeskuksen alue voisi näyttää Hallituskadun suunnasta katsottuna. Kuva: Oulun kaupunki / Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit.

Asemakaavan muutos koskee Oulun kaupungin II kaupunginosan korttelia 37, korttelin 42 tonttia nro 3, Hallituskadun katualuetta, Rata-aukiota ja rautatiealuetta sekä lisäksi Kainuuntien ja Ratakadun katualueiden osia, jotka sijaitsevat osittain II kaupunginosassa ja osittain Raksilan kaupunginosassa. Asemakaavan muutosalueen osoitteet ovat Ratakatu 6 ja 6a sekä Rautatienkatu 11a ja 11b. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Oulun kaupungin II kaupunginosan korttelit 45-47.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on korttelin 37 käyttötarkoituksen muuttaminen Asemakeskukseksi, jossa sijaitsee monipuolisia keskustamaisia toimintoja, muun muassa linja-autoasema, liike- ja toimistotiloja, hotelli sekä asumista. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan alueen liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen, liikenteeseen, joukkoliikenteeseen, katuihin ja sujuvaan yhteyteen keskustan ja Raksilan välille. Rautatieasema ja asemarakennus on tavoitteena säilyttää sekä päivittää niiden suojelumerkinnät, rakennusoikeudet sekä pysäköintiratkaisut.

Väyläviraston tavoitteena on mahdollistaa laadittavan raideliikenteen suunnitelman toteuttaminen sekä auto-junalastauslaiturin siirto uuteen paikkaan. Hallituskadun suunnitelmia on tavoitteena päivittää siten, että mahdollistetaan radan alittavan alikulkuyhteyden toteuttaminen leveämpänä ja rampin sijoittuminen Hallituskadulle. Tavoitteena on myös mahdollistaa ja osoittaa asemakaavassa tulevaisuuden varaukset joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksille radan alitse.

Yhdyskuntalautakunta päätti 22.2.2022 asettaa 14.12.2021 päivätyn asemakaavan muutosluonnoksen MRL:n 62 § perusteella nähtäville mielipiteiden esittämistä varten. Asemakaavan muutosluonnos voidaan asettaa nähtäville sen jälkeen, kun hanketta koskeva yhteistoimintasopimus sekä kauppakirja on hyväksytty kaupunginhallituksessa sekä allekirjoitettu.

Yhteistoimintasopimus ja kauppakirja allekirjoitettiin 21.3.2022.

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 25.3.2022-25.4.2022.

Oulun kaupunki ja Senaatin Asema-alueet Oy allekirjoittivat 28.12.2023 kiinteistökaupan koskien Asemakeskuksen aluetta. Kiinteistökaupan myötä Oulun kaupungin omistukseen siirtyy junaradan itäpuolella oleva maa-alue ja alueella sijaitsevat linja-autoaseman rakennukset. Kauppahinta oli 14 miljoonaa euroa. Radan länsipuolella oleva vanha asemarakennus jää Senaatin Asema-alueet Oy:n omistukseen.

 

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti