Heikkilänkankaan pellot

Kaavanumero
564-2499
Kaupunginosat Heikkilänkangas, Iinatti

Suunnittelualue sijaitsee Heikkilänkankaan kaupunginosassa, keskeisesti asemakaavoitettujen alueiden väliin jääneellä entisellä peltoalueella. Tavoitteena on täydentää aluerakennetta ympäristöönsä sopivalla pientalovaltaisella asuinrakentamisella nykyisen kunnallistekniikan ja palvelujen läheisyydessä. Kävelyn ja pyöräilyn yhteyden ja kuntoreitin on tarkoitus jatkua Iinatin kaupunginosan puolelle.

Suunnittelu sisältyy maankäytön toteuttamisohjelmaan (MATO 2022-2026), jossa suunnittelualue on omakotitalojen tontinluovutuksen osalta merkittävä. Asemakaava koskee kiinteistöjä 31:1, 31:22, ja 37:12; asemakaavan muutos koskee lähivirkistysaluetta, maisemapelto- tai -niittyaluetta ja katualuetta. Suunnittelualue on n. 30 ha:n suuruinen ja se on Oulun kaupungin omistuksessa. Tonttijako laaditaan sitovana. Asemakaavan hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

 

 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti