Huttukylän alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Kaupunginosat Kiiminki

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on 24.4.2018 § 195 tehnyt päätöksen, että Huttukylän keskeiselle kyläalueelle käynnistetään alueellisen suunnittelutarveratkaisun laatiminen.

Huttukylän alueella on voimassa oikeusvaikutteinen Uuden Oulun yleiskaava, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.4.2016. Huttukylän alue on kokonaisuudessaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelutarvealuetta.

Suunnittelutarveratkaisu koskee vain niitä keskeisen kyläalueen kiinteistöjä, joille on suunnittelutarveratkaisussa osoitettu uusi rakennuspaikka. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee 22 kiinteistöä ja 31 uutta rakennuspaikkaa. Uudet rakennuspaikat on osoitettu emätilaselvitykseen (poikkileikkausajankohta 1.1.2000) ja emätilakohtaisiin mitoitusperusteisiin perustuen, kuitenkin siten, että alueellisella suunnittelutarveratkaisulla on osoitettu enintään kaksi uutta rakennuspaikkaa emätilaa kohden.

Alueellisen suunnittelutarveratkaisun ansiosta hankkeeseen ryhtyvä voi hakea suoraan rakennuslupaa, kun on rakentamassa uuden rakennuspaikan ensimmäistä asuinrakennusta. Lisäksi alueellisella suunnittelutarveratkaisulla sallitaan enintään yhteensä 100 k-m² suuruisten talousrakennusten rakentaminen uusien rakennuspaikkojen yhteyteen.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt asiasta tehdyt valitukset, ja suunnittelutarveratkaisu on lainvoimainen (kuulutettu voimaan 26.6.2020). Huttukylän alueellinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa 30.9.2028 saakka.

Yhteystiedot