Johdintie ja Tehotie, katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Ruskonselkä
Kuva, Johdintie, Tehotie.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Ruskon asemakaavan laajennukseen (564-2185) perustuvat Johdintien ja Tehotien katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnitelmissa on huomioitu myös valmisteilla oleva Oulun pääpoliisiaseman ja Oulun vankilan mahdollistava ns. Turvakampuksen asemakaavan muutos (kaavatunnus 564-2493).

Suunnitelmiin sisältyy uudet asemakaavan mukaiset kadut Johdintie ja Tehotie. Sekä niihin liittyvien jalankulku- ja pyöräilyväylien, linja-autopysäkkien, katuviherrakenteiden, katuvalaistuksen sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat. Oulun Vesi rakentaa alueelle vesihuoltoverkoston.

Johdintien ja Tehotien katujen ja ympäristön rakennustöiden aloitus sisältyy vuoden 2022 katurakennusohjelmaan. Alueen maarakentamisen alustava aloitusajankohta on kesällä 2022.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti