Jokikylän ja Murron osayleiskaava

Kaavanumero
564-Y2015/3
Kaupunginosat Haukipudas, Jokikylä

Jokikylän ja Murron alueella on vireillä osayleiskaava Oulun kaupunginhallituksen päätöksellä 30.3.2015 § 129. Suunnittelualue rajautuu lännessä 4-tiehen ja Haukiputaan kirkonkylän osayleiskaavaan 2020 sekä idässä vireillä olevaan Alakylän, Tirinkylän, Haipuskylän ja Hanhiperän osayleiskaava-alueeseen.

Ajankohtaista

Oulun kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 § 10 hyväksynyt Jokikylän ja Murron osayleiskaavan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 21.12.2022 päätöksellään kumonnut valtuuston päätökseen kohdistuneen valituksen. Kuulutus voimaantulosta on julkaistu 7.2.2023 Oulun kaupungin verkkosivulla sekä Kalevassa ja Rantapohjassa.

Yhteystiedot