Kembaana 2. vaihe, katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kuva, Kembaana 2, Vesalantie.

Kembaanan 2. vaiheessa jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävää jatketaan Poikkimaantieltä Lentokentäntielle. Hanke toteutetaan yhteishankkeena Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hanke sisältää sekä valtion maantieverkolla olevia osuuksia että kaupungin katuverkolla olevan osuuden.

Kaupungin katuverkolla oleva osuus (Vesalantie) lähetetään hyväksymiskäsittelyyn ja julkisesti nähtäville. Maantieverkon osalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatinut tiesuunnitelman ”Maantien 847 jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Äimärautio - Rantavainio”. Tiesuunnitelma kattaa koko Kembaanan 2-vaiheen Poikkimaantieltä Lentokentäntielle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa laatimansa tiesuunnitelman vastaavasti julkisesti nähtäville oman prosessinsa mukaisesti. Kembaanan 2. vaiheen suunnittelu on toteutettu MALPE-hankkeena yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Nyt nähtäville asetettavan katusuunnitelman suunnittelualue (Vesalantie) sijaitsee Kiviniemen kaupunginosassa ja suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava.

Suunnitelma perustuu Baanaverkkosuunnitelma 2030:en sekä Kembaanasta aiemmin laadittuun yleissuunnitelmaan.

Suunnitelman mukaan Vesalantie muutetaan pyöräkaduksi ja pyöräkadun länsipuoli muuttuu jalkakäytäväksi. Vesalantie on päättyvä katuosuus eikä läpikulkuliikennettä ole. Jalkakäytävän kunnossapitovastuu säilyy kaupungilla.

Kembaanan 2. vaiheen rakentamisen myötä toteutettavien peruskorjaustoimenpiteiden yhteydessä suunnittelualueella saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja ja -laitteita.

Katusuunnitelman mukaiset työt on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan v. 2024.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti