Kembaana 1. vaihe, katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Hollihaka, Leveri, Limingantulli, Nuottasaari, Pokkinen, Vanhatulli
Kuva, Kallisensuora.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Kembaanan 1-vaiheen katusuunnitelmat.

Suunnittelukohde sijaitsee Pokkisen (I), Vanhatullin (III), Hollihaan (IV), Leverin (V), Nuottasaaren (7) ja Limingantullin kaupunginosissa välillä Sepänpolku - Kallisensuora. Koko suunnittelualueella on voimassa oleva asemakaava. Alueen vahvistettujen asemakaavojen tunnukset ovat 564-1505, 564-1037, 564-491, 564-1821, 564-321, 564-1198, 564-2312, 564-2166, 564-1830, 564-1991, 564-555, 564-574, 564-475, 564-1384, 564-1967, 564-2090, 564-1598, 564-695 ja 564-2380.

Suunnitelman mukaan rakennetaan korkeatasoinen kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävä, eli baana, välille Sepänpolku - Kallisensuora. Baanan linjaus noudattelee pääosin nykyisten jalankulku- ja pyöräilyväylien linjauksia. Baanan tavoiteleveys on 6,6 metriä, joka jakautuu 4,0 m leveään kaksisuuntaiseen pyörätiehen ja sen rinnalla kulkevaan 2,5 m leveään jalkakäytävään. Baana päällystetään uusiksi koko matkalta. Baanan kuivatusta parannetaan, risteysalueiden näkemiä levennetään sekä valaistusta tehostetaan.

Baanan rakentamisen myötä toteutettavien peruskorjaustoimenpiteiden yhteydessä suunnittelualueella saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja ja -laitteita.

Katusuunnitelman mukaiset työt on tarkoitus toteuttaa aikaisintaan v. 2022.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti