Laakeritie 5, 7 ja 9

Kaavanumero
564-2562
Kaupunginosat Rusko
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus

torstaina 25.4.2024 klo 17-19 Ympäristötalolla kahvila Leetassa, Solistinkatu 2.

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä teamsissa. Osallistumislinkki löytyy kokouspäivänä kaupungin verkkosivuilta www.ouka.fi/asemakaavoitus kohdasta ajankohtaisia uutisia.

OAS nähtävillä 2.4. - 2.5.2024

Nähtävilläoloaikana teillä on mahdollisuus toimittaa kirjallinen palaute yhdyskuntalautakunnalle osoitteella Kirjaamo PL 71, 90015 OULUN KAUPUNKI, käyntiosoite Kansankatu 55 A tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@ouka.fi

Asemakaavan muutos koskee Ruskon kaupunginosan korttelin 13 tontteja 6, 3 ja 5 sekä osaa korttelin läheisyydessä olevia puisto- ja katualueita. Aloite asemakaavan muuttamiseksi on tullut yksityiseltä taholta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa päivittäistavarakaupan suuryksikön sijoittaminen alueelle. Työn aikana tutkitaan, paljonko korttelin 13 läheisistä puistoalueista olisi mahdollista ottaa osaksi tulevaa kaupan tonttia ja saadaanko alueelle suunniteltua uusi katuyhteys Laakeritieltä Konetielle, mikä on kaupan toteutuksen edellytys. Hankkeesta laaditaan maankäyttösopimus.

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Meneillään

Valmisteluvaihe

Tulossa

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot

Hankkeen sijainti