Martin­niemen osayleiskaava 2025

Kaupunginosat Haukipudas, Martinniemi

Osayleiskaava-alue käsittää Onganrannan, Vahtolan, Putaankylän, Taatanperän, Isolahden, Ruohokarin, Häyrysenniemen, Laitakarin sekä Martinniemen keskustan alueet. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja sen tavoitevuosi on 2025. Osayleiskaava hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 9.6.2008 § 45 ja siitä tuli lainvoimainen 15.4.2010.

Kaavan tavoitteena on ohjata alueen asemakaavojen laatimista ja muuttamista sekä turvata alueen kehitys omaleimaisena asuin- ja työpaikka-alueena sen historiallinen perinne ja maisemaolosuhteet huomioon ottaen. Martinniemen keskusta on kaavassa osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Teollisuus- ja varastoalueiksi on osoitettu vanhan sahan alue ja uudempi Vahtolan teollisuusalue. Kaavassa uutta, asemakaavoilla ohjattavaa asutusta on osoitettu Martinniemen keskustan tuntumaan ja Onganrannalle. Lisäksi kaavassa on osoitettu useita pienempiä, olemassa olevaa rakennetta täydentäviä alueita. Kaavassa on osoitettu myös haja-asutukseen käytettäviä alueita.

Yhteystiedot