Niittyholman kaava-alueen katusuunnitelmat

Kaupunginosat Haukipudas

Haukiputaan keskustan alueella on laadittu Niittyholman kaava. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 9.1.2017 § 33 hyväksynyt asemakaavan.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen päätöksellään 24.1.2019 päätösnumero 19/0017/1. Kaupunginvaltuuston päätös on tullut lainvoimaiseksi 28.2.2019 ilmoitetulla kuulutuksella.

Katu- ja viherpalvelut on laatinut Niittyholman kaava-alueelle katusuunnitelmat.
Katusuunnitelmat ovat valmistuneet nähtäville asettamista varten.

Yhdyshenkilönä on toiminut tiemestari Seppo Kuoppala (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut).

Käsittelyvaiheet

  • Hanke on aloitettu 13.3.2019
  • Yhdyskuntalautakunta 9.4.2019
  • Nähtävillä 23.4. - 6.5.2019
  • Yhdyskuntalautakunta 4.6.2019
  • Hyväksyjä Yhdyskuntalautakunta 4.6.2019 § 351


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.