Oulunsalonrannan itäosa

Kaavanumero
564-2267
Kaupunginosat Oulunsalo

Alueelle on suunniteltu sijoittuvan meren läheisyyttä hyödyntävää pientalovaltaista asuntorakentamista ja lähivirkistysalueita. Suunnittelun taustaksi on laadittu Oulunsalonrannan kaavarunko. Kaavarunkosuunnittelua on tarkoitus syventää asemakaavatasolle. Liikenteellisesti uudisrakentamisen on ajateltu liittyvän nykyiseen katu verkostoon (Kouranrannantie, Vihiluodontie) katu-ja tieverkostojen toimivuutta samalla parantaen. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan myös alueen liittäminen teknisiin verkostoihin. TeliaSonera Oyj on esittänyt aiemman suunnittelun yhteydessä toiveen telemaston sijoittamisesta alueelle. Viheralueiden osalta tarkoitus on kaavassa osoittaa tarpeelliset kulku reitit ja parantaa alueen virkistyskäyttöä. Asemakaava-alueen laajuudessa on varauduttu edellä mainittujen tavoitteiden mukaisiin aluevarauksiin.

Yhteystiedot