Sanginjoen osayleiskaava

Kaupunginosat Sanginjoki

Kaava hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.2.1999.
Vahvistettu ympäristöministeriössä 23.3.2001 päätöksellä nro 10,9/5231/99.
Kaava tuli voimaan 7.5.2002.

Yhteystiedot