Tapahtuma-alan kehittäminen

Tapahtumaystävällinen Oulu 2030 - Oulu panostaa tapahtuma-alan kehittämiseen

Tapahtumaystävällinen Oulu 2030 -suunnitelma, näyttää suuntaviivat tapahtuma-alan kehittämiseen tulevina vuosina. Suunnitelman laatimisesta on vastannut Oulun kaupungin tapahtumayksikkö ja se on tehty yhteistyössä tapahtumajärjestäjien, tapahtuma-alaan liittyvien keskeisten kaupunkiorganisaation toimialojen ja yksiköiden sekä muiden sidosryhmien kanssa syksyllä 2023.

Suunnitelman tärkeä lähtökohta on Oulu 2026 -kulttuuripääkaupunkivuoden sujuvuuden mahdollistaminen, mutta se katsoo myös pidemmälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on, että tapahtuma-ala tunnistetaan kaupungissa entistä paremmin ja tapahtumien kehittymisen tarpeisiin pystytään vastaamaan. 

Tapahtumaystävällinen Oulu 2030 -suunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä mm. tapahtuma-alan osaamistason kasvattamiseen, sidosryhmien välisen dialogin vahvistamiseen sekä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen vastuullisesti ja digitaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena on myös lisätä Oulun tunnettuutta tapahtumakaupunkina.

Tapahtumaystävällinen Oulu 2030