Tapaturmat varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Oulun kaupungilla on tapaturmavakuutus, joka korvaa lapselle varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa  tapahtuneiden tapaturmien hoidon. Omaisuusvahinkoja (esim. varkaudet) ei pääsääntöisesti korvata.

Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin mahdollisimman nopeasti. Ilmoita tapaturmasta päiväkodin työntekijälle tai perhepäivähoitajalle. Kaupungin työntekijä tekee tapaturmailmoituksen. Jos haet korvauksia tapaturmasta aiheutuneista kuluista, tee sähköinen vahinkoilmoitus.  

Vahingoista ilmoittaminen ja korvauksenhaku

 • Tee vahinkoon liittyvä vahinkoilmoitus If Yrityskansion kautta. Henkilövahingon kuluja korvaa myöhemminkin luonnollisesti se vakuutusyhtiö, jossa vakuutus on ollut voimassa tapaturmahetkellä.
   
 • Maksa lääkäri-, lääke- ja muut tapaturmaan liittyvät kulut ensin itse. 
   
 • Hae korvausta vahingosta aiheutuneista kuluista (esim. lääkäri-, lääke- ja matkakulut) osoitteessa if.fi/internetplus Tarvitset korvaushakemusta varten vakuutusnumeron, joka on SP0003552985. Kulutositteet hakemukseen liittyen tulee toimittaa vain erikseen pyydettäessä. Vastaa Ifin mahdollisiin tiedusteluihin mahdollisimman nopeasti. Näin nopeutat korvausasian etenemistä.
   
 • Jos tarvitset apua korvausasioissa, ota yhteyttä osoitteeseen personal@if.fi tai soita numeroon 010 19 17 15.

Vakuutusmäärät:

 • Tapaturman aiheuttamat hoitokulut 10 000 euroa
 • Tapaturman aiheuttama kuolema 5 000 euroa
 • Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta 20 000 euroa

Mitä vakuutuksesta korvataan?

Mitä vakuutuksesta ei korvata?