Työllisyysraportit

Työlli­syys­katsaus toukokuussa 2024

Toukokuun lopussa Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto) oli tarjolla Oulussa 1 591 avointa työpaikkaa. Kuukauden lopussa oli 13 057 oululaista työtöntä työnhakijaa, joista kokoaikaisesti lomautettuja 819. Avoimia työpaikkoja oli 554 vähemmän kuin huhtikuussa ja 1 159 vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Työttömiä työnhakijoita oli 320 vähemmän kuin huhtikuussa ja 983 enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 290 vähemmän kuin huhtikuussa ja 158 enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli Oulussa 12,3 % (huhtikuussa 12,6 % ja vuotta aiemmin 11,7 %).

Oululaisten työttömien työnhakijoiden aktivointiaste oli 24,9 % (huhtikuussa 25,1 % ja vuotta aiemmin 25,7 %).

Viime vuoden toukokuuhun verrattuna pitkäaikaistyöttömien määrä (5 431) nousi 576 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä (3 557) nousi 234 henkilöllä viime vuoden toukokuuhun verrattuna, ja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työttömien määrä (1 344) laski 35 henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna.

Toukokuussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 2 149 ja nuorisotyöttömyysaste oli 16,1 % (huhtikuussa 16,4 % ja vuotta aiemmin 15,9 %).

Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen määrä oli toukokuussa 2 070 094 € (huhtikuussa 2 005 796 € ja vuotta aiemmin 2 184 246 €). Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli toukokuussa 4 182 henkilöä, joista yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 2 408. Huhtikuussa yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 4 175, joista yli 1000-päiväisiä 2 403. Vuoden 2023 toukokuussa yli 300-päiväisiä oli 4 112, joista yli 1000-päiväisiä 2 416.

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus löytyy TEMin työllisyyskatsaus -sivulta.

Trendit:

  • Työttömiä työnhakijoita 983 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Kokoaikaisesti lomautettuja oli 158 enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Työttömyysaste nousi 0,6 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Nuorisotyöttömyys nousi 0,2 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Pitkäaikaistyöttömiä 576 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin.
  • Aktivointiaste laski 0,8 prosenttiyksikköä vuoden takaiseen verrattuna.
  • Avoimia työpaikkoja 1 159 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
  • Työmarkkinatuen kuntaosuus oli noin 114 000 euroa pienempi kuin vuotta aiemmin. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 70 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. 
     

Kesäkuun tilastot julkaistaan 23.7.2024.

Työllisyysraporttien tuottamisessa hyödynnetään ohjelmistorobotiikkaa, jossa robotti kerää Kelan sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkisesta työllisyysdatasta kuntakohtaiset avainluvut TEM:n työnvälitystilastojen julkistamispäivinä aina kuukauden loppupuolella.

Dynaamiset raportit päivittyvät automaattisesti. Raportit ovat vuorovaikutteisia eli ne muuttuvat käyttäjän toimintojen mukaan. Esimerkiksi hiirtä liikuttamalla voi tarkastella eri ajankohtien lukuja ja klikkaamalla voi valita yksittäisiä tietojoukkoja tarkasteluun ja porautua syvemmälle raporttiin.

Työllisyysbotiksi nimetty robotti on kehitetty vuoden 2019 aikana yhteistyössä BusinessOulun, Oulun Digin ja Botlabs Oy:n kanssa. Keräyksestä huolehtii Botlabsin kehittämä ohjelmistorobotti ja datan visualisointi on toteutettu Power BI -työkaluilla.

Tällä hetkellä raportissa on Oulun lukujen lisäksi viiden muun suurimman kunnan työllisyysluvut; Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun.

Raporttia voi tarkastella koko näytön kokoisena klikkaamalla raportin oikeassa alakulmassa olevaa painiketta. Raportit toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Chrome, Firefox ja Edge.