Kodin ja koulun yhteistyö

Tämän sivun sisältö:

Koulumme tavoitteena on, että kodin ja koulun yhteistyö on luontevaa ja helppoa. Arjen asioissa yhteydenpito hoituu helpoiten Wilman kautta. Jos sinulla on ongelmia Wilma-tunnuksen kanssa, voit olla  yhteydessä rehtoriin tai koulusihteeriin. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainillat pääsääntöisesti luokka-asteittain, ja niiden ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. luokalla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltajat voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa Lapset puheeksi -keskustelua varten.

1.-5. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Vanhempaintoimikunta Tomera

Tomera on Tuiran koulun vanhempaintoimikunnan nimi. Tomeran tehtävä on ylläpitää ja kehittää kodin ja koulun välistä yhteistyötä, sekä edistää oppilaiden vanhempien keskinäistä tutuksi tulemista. 

Tomera kokoontuu Tuiran koululla noin neljä kertaa lukuvuodessa. Toimintaa ei ole etukäteen tarkasti määritelty, vaan se muodostuu aina lukuvuoden aikana toimivan porukan yhteisten päätösten ja harkinnan mukaan.

Luokanopettajat kysyvät 1. luokan aloittaneiden lasten vanhemmilta halukkuutta Tomeran toimintaan osallistumisesta, mutta toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä oman lapsensa opettajaan milloin vain. Tomeran kokoukseen voi osallistua, vaikka ei ole etukäteen ilmoittautunut mukaan. Yhteystietonsa jättäneille kokouksista tiedottaminen tapahtuu Wilman ja sähköpostin kautta.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Suvi Caner, Tomeran puheenjohtaja 2023-2024