Nuorisotyö Oulussa

Oululainen nuori - tulevaisuuden hyvinvoiva tekijä

Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä, jota tehdään monialaisena yhteistyönä. Nuorisotyön perussuunnitelmassa (NUPS) kuvataan Oulun kaupungin nuorisopalveluissa tehtävän työn tavoitteet, arvot, työmuodot ja toiminnot. 

Nuorisotyötä tehdään Oulun kaupungissa sekä alueellisesti että keskitettyinä palveluina.  

Tavoitteena on, että lapsista ja nuorista kasvaa vastuullisia omasta elämästään, toisista ihmisistä ja ympäristöstä huolehtivia maailmankansalaisia. Heillä on terveet elämäntavat, mahdollisuus ja kyky osallistua sekä vaikuttaa omiin ja yhteiskunnallisiin asioihin. Lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa nuorisopalveluja.

Nuorisopalveluiden tehtävänä on edistää lasten ja nuorten oikeuksien toteumista sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Niiden toteutumiseksi vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tuetaan heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja yhteisöllisyyttään sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Toiminnan lähtökohtana on tukea kasvua, joka edistää ihmisarvon ja ympäristön kunnioittamista sekä loukkaamattomuutta.

Oulun kaupungin nuorisopalveluissa digitalisaatio on yksi toiminnan kehittämistä määrittävä kokonaisuus. Digitalisaatio näkyy työssä toimintatapojen uudistamisena. Tämä tarkoittaa joidenkin työmenetelmien ja –tehtävien digitalisointia ja palveluiden kattavampaa tarjontaa digitaalisessa muodossa eri toimintaympäristöissä. Hyödynnämme ja kokeilemme rohkeasti digitalisaation mahdollisuuksia eri työmuodoissa.

Nuorisotyön työmuotoja ovat yhteiskunnallinen nuorisotyö, yhteisöllinen nuorisotyö ja yksilöllinen nuorisotyö. Voit tutustua niihin tarkemmin alta.

Nuorisotyön työmuodot

Yhteis­kun­nallinen nuorisotyö

Yhteisöllinen nuorisotyö

Yksilöllinen nuorisotyö

Kysy lisää Oulun kaupungin nuorisotyöstä