Lukiopirtti

Lukiopirtti on lukiokoulutuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (Tuva) ryhmä Oulun kaupungin lukiolaisille ja aikuislukion Tuva-opiskelijoille, jotka kaipaavat lisää tukea opiskeluun sekä arjen- tai elämänhallintaan. 

Oulun keskustassa Valkealinnan talon kolmannessa kerroksessa sijaitsevalla Pirtillä työskentelee kaksi erityisopettajaa, valmentaja ja projektipäällikkö. Pirttiperiodi kestää 1–2 lukion periodia (8–16 viikkoa). 

Pirttiperiodille mahtuu 20 opiskelijaa. Pirtille hakeudutaan oman opinto-ohjaajan kautta.

Pirtillä opiskellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan säännöllistä päivärytmiä noudattaen.

Pirtin tavoitteena on vahvistaa toimintakykyä ja opiskeluvalmiuksia sekä edistää opintoja niin, että lukio-opiskelija voi palata omaan oppilaitokseensa opiskelemaan ja Tuva-opiskelija pystyy Tuva-vuoden jälkeen hakeutumaan toisen asteen opintoihin ja aloittamaan opinnot siellä. 

Pirtillä vahvistetaan opiskelukykyä tukemalla hyvää arkea, mielenterveyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Opiskelija saa myös tukea oman oppilaitoksensa itsenäisiin opintoihin. 

Lukiopirtin yhteystiedot

Lukiopirtti on osa Lukiopirtti – Nuorten TUVA- ja lukiokoulutuksen opintoihin kiinnittymisen toimintamalli -hanketta. Tässä Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) osarahoittamassa hankkeessa tuetaan nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja hyvinvointia kytkemällä kuntoutuksellinen sekä yhteisöllinen toiminta osaksi lukio- ja TUVA-koulutusta. 

Hanke kestää 30.9.2025 asti ja sen kokonaisbudjetti on 574 270 euroa. Rahoituksen ovat myöntäneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun kaupunki.