Huoltajana TET-jaksolla

Opetussuunnitelmaan kuuluu työelämään tutustumista. Osana tätä tutustumista järjestetään kouluilla työelämään tutustumisjakso eli TET. TET-jakson tavoitteena on tarjota nuorelle mahdollisuus tutustua ohjatusti työelämään, työnantajaan ja työyhteisön toimintaan.

TET-jakso on nuorelle erinomainen mahdollisuus saada omakohtaista tietoa työelämästä, ammateista ja eri aloista. TET-jakson aikana nuori soveltaa koulussa oppimiaan taitoja ja toimii uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset työelämäkokemukset edistävät nuoren itsetuntemusta, sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta ja tukevat oppilaan jatko-opintoihin hakeutumista. 

Huoltajalla on tärkeä rooli onnistuneessa TET-jaksossa. Tärkein tehtäväsi huoltajana on kiinnostua, kuunnella, kysellä, kannustaa ja kehua.

Huoltajan tehtävät TET-jaksolla

Ennen TET-jaksoa

TET-jakson aikana

TET-jakson jälkeen

Katso videolta, mistä TET-jaksossa on kyse. Videolla kuullaan sekä nuorten kokemuksia TET-jaksolta että opinto-ohjaajan kuvaus TET-jaksosta ja sen hyödyistä. Video on katsottavissa myös Oulun kaupungin YouTube-kanavalla.