Tietoa TET-jaksosta

  • TET tulee sanoista työelämään tutustuminen ja on osa opetussuunnitelman mukaista toimintaa kouluissa.
  • TET-jaksot vaihtelevat kouluittain ja vuosiluokittain yhdestä päivästä viikkoon. TET-päivän kesto on 6 tuntia ja sisältää ruokatauon.
  • TET-jakson voi suorittaa työpaikalla, osittain tai kokonaan etänä.
  • Työpaikalla nimetään vastuuhenkilö, joka perehdyttää, neuvoo ja ohjaa nuorta TET-jakson ajan. Koulussa TET-jakson vastuuhenkilö on opinto-ohjaaja.
  • Tavoitteena on, että jokainen nuoren hankkii TET-paikkansa itse harjoitellen samalla työnhakua. Huoltajana voit lainata verkostojasi nuoren käyttöön.

Ruokailu ja matkat

  • TET-jakson ruokailu voi tapahtua työpaikalla, koulun järjestämänä lähimmällä Oulun kaupungin koululla tai nuori voi järjestää ruokailun itse ottamalla eväät tai ruokarahaa mukaan.
  • Jos nuorella on TET-paikkaan matkaa enemmän kuin viisi kilometriä ja työpaikka on Oulun joukkoliikenteen matkustusvyöhykkeillä (enintään kolme vyöhykettä: ABC tai BCD), hänellä on oikeus bussikuljetukseen ja hän saa koululta matkalippuja työmatkaa varten.

Vakuutukset ja turvallisuus

  • Nuori on tapaturmavakuutettu työpaikalla sekä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Tapaturman sattuessa noudatetaan kaupungin ohjeistuksia. 
  • Nuoria työntekijöitä koskevat säädökset ovat voimassa TET-jaksolla.
  • Ravitsemisalan työpaikkoihin menevälle nuorelle koulun terveydenhoitaja antaa tarvittaessa hygieniavalistuksen ja kirjoittaa hygieniatodistuksen. Jos nuori on ollut ulkomailla TET:iä edeltävän 3 kuukauden aikana, hän hankkii ravitsemisalan TET-työpaikkaa varten salmonellatodistuksen.