Usein kysyttyä

Millaisessa työpaikassa voi suorittaa TET-jakson? Pitääkö paikan olla yritys? 
Taivas on rajana! Työpaikka voi olla yritys, yhdistys, kunta/kaupunki tai muu toimija. 

Voinko ottaa nuoren TET-jaksolle omalle työpaikalleni? 
Voit. Suosittelemme kuitenkin, että TET-jakson ohjaajana ja yhteyshenkilönä toimii mahdollisuuksien mukaan työpaikan muu henkilö. Tällöin nuori saa myös aitoja työelämän ohjauskokemuksia. 

Miten voin auttaa nuorta valmistautumaan TET-jaksolle? 
Kannusta nuorta miettimään erilaisia TET-paikkoja. Mitkä työtehtävät kiinnostaisivat? Mitä hän haluaa opiskella vanhempana? Muistuta, että kaikenlaisesta työkokemuksesta on myöhemmin hyötyä. Nuorena työntekijänä hyvin hoidettu TET-jakso on arvokas lisä ansioluetteloon.  

Kannusta nuorta tekemään vapaamuotoinen TET-hakemus ja ansioluettelo. Voit näyttää malliksi oman ansioluettelosi tai LinkedIn-profiilisi. Keskustele nuoren kanssa työelämän pelisäännöistä. Kysy nuoren TET-jakson odotuksista ja kannusta kirjaamaan niitä ylös. Lainaa verkostojasi nuorelle, mutta älä mielellään hae TET-paikkaa hänen puolestaan. 

Voinko järjestää/hankkia TET-paikan nuorelle valmiiksi? 
Periaatteessa voit. Suosittelemme kuitenkin, että nuori hankkii paikan itse. Lainaa hänelle verkostojasi, mutta älä tee töitä hänen puolestaan. 

Tehdäänkö TET-jaksosta työsopimus? 
Ei. TET-jaksosta tehdään TET-sopimus, joka mukailee työsopimusta. TET-sopimukseen tulee huoltajan allekirjoitus. 

Miten TET-paikalle kuljetaan? 
TET-paikalle nuori kulkee itse. Voit huoltajana tarjota hänelle kyydin. Jos TET-paikkaan on matkaa enemmän kuin viisi kilometriä ja työpaikka on Oulun joukkoliikenteen matkustusvyöhykkeillä (enintään kolme vyöhykettä: ABC tai BCD), oppilaalla on oikeus bussikuljetukseen, ja hän voi saada matkaliput koululta. 

Tarvitaanko TET-jaksoa varten todistuksia tai sertifikaatteja? 
Riippuu työpaikasta. Ravitsemisalan työpaikkaan menevälle nuorelle koulun terveydenhoitaja antaa hygieniavalistuksen ja kirjoittaa hygieniatodistuksen. Salmonellanäyte otetaan, jos nuorella tai perheen jäsenellä on ollut ripulioireita viimeisen kuukauden aikana. 

Onko nuori vakuutettu TET-jakson ajan? Mitkä vakuutukset ovat voimassa? 
Nuori on tapaturmavakuutettu työaikana sekä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla. Tapaturman sattuessa noudatetaan Oulun kaupungin ohjeistuksia. Oulun kaupunki ei ole vakuuttanut nuoria toisen omaisuuteen kohdistuvan vahingon varalta. Tällaisen vahingon sattuessa kyseeseen tulevat nuoren ja työantajan omat vakuutukset. Mikäli nuori tahallisesti laiminlyö annettuja ohjeita, on hän itse korvausvelvollinen. 

Nuori sairastuu TET-jakson aikana. Mitä pitää tehdä? 
Poissaolo ilmoitetaan työpaikalle ja poissaolo selvitetään myös luokanvalvojalle. Sairaana ei tule mennä työpaikalle. 

Voiko TET-jakson suorittaa muualla kuin Oulussa? 
Voi. Jos TET-jakso suoritetaan muualla kuin Oulussa, huoltaja sitoutuu kustantamaan tästä aiheutuvat erilliset kulut ja järjestelyt (esim. matkat ja majoitus). Huomioikaa myös, että koulun tapaturmavakuutus on voimassa kodin ja TET-paikan välisillä matkoilla, ei muilla matkoilla. 

Voiko TET-jakson suorittaa etänä? 
Voi. Tällöin on tärkeää huomioida, että nuorella on siihen soveltuvat työvälineet (mm. tietokone, mikrofoni, kuulokkeet). 

Voiko TET-jakson suorittaa useammassa kuin yhdessä työpaikassa? 
Voi. Tällöin on tehtävä TET-sopimukset eri työnantajien kanssa ja sopia työpäivät tarkasti. TET-jakso kestää yhteensä viisi päivää.