TET-ohjeet ja materiaalit

TET-jaksolla keskiössä on tutustuminen organisaation toimintaan, työtehtäviin ja työntekijöihin. TET-jaksolla olennaista on mielekkäiden työtehtävien ja innostavan työelämäkokemuksen ohella perehtyminen toimialaan.

TET-jakson sisällöt voi suunnitella eri tavoin riippuen työnantajan toiminnasta. TET-jakso voi sisältää pieniä työtehtäviä, eri ammattilaisiin tutustumista, heidän työtehtäviin ja koulutukseen perehtymistä sekä erilaisiin työtehtävien seuraamista. TET-jakson voi suorittaa työpaikalla, osittain tai kokonaan etänä.

Oulun seudulla eri koulujen TET-jaksot on jaettu tasaisesti syys- ja kevätlukukausille. TET-jaksot vaihtelevat kouluittain ja vuosiluokittain yleensä 2-5 päivän välillä. 

TET-sopimus, työaika ja työtodistus

TET-jakson järjestäminen työpaikalla

Matkat ja muut ohjeet