TET on koulussa tapahtuva työelämään tutustumisen jakso. TET on osa opetussuunnitelmaa ja tärkeä osa tulevaisuuden taitojen kehittymistä. TET-jaksolla saadaan omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa ympäristössä.

Tältä sivustolta löydät kaikki tarvittavat tiedot TET-jaksosta niin nuoren, työnantajan kuin huoltajan näkökulmasta.

TET rakentaa nuorten tulevaisuutta!

TET pähkinänkuoressa

Mitä: Nuori tutustuu työelämään osana opetussuunnitelman mukaista toimintaa.

Miksi: Nuori oppii ja saa kokemusta eri ammateista, työpaikoista ja työelämästä yleisesti. Nuori oppii tunnistamaan omaa osaamistaan ja saa ideoita tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen.

Kenelle: TET-jakso on osa peruskoulun yläkoulun toimintaa, ja siihen osallistuvat kaikki yläkoulujen oppilaat. Osa lukioista tarjoaa TET-jaksoa valinnaisena opintojaksona.

Miten: Nuori hakee TET-paikan itsenäisesti ja tekee hänelle sopivia töitä aikuisen ohjauksessa. TET-jakson voi suorittaa työnantajan toimipisteessä, osittain tai kokonaan etänä.

TET-jaksot Oulun seudulla

TET-jaksojen pituudet vaihtelevat kouluittain. TET-jaksot alkavat elo-syyskuussa ja jatkuvat läpi lukuvuoden. Oulun seudulla 8. luokkalaisten TET-jaksot järjestetään kevätlukukaudella ja 9. luokkalaisten TET-jaksot syyslukukaudella.

  • 7. luokka: 1-2 päivää
  • 8. luokka: 3-5 päivää
  • 9. luokka: 5 päivää
  • TUVA (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus): 1 päivä viikossa kolmen jakson ajan
  • Lukio: valinnaisena opintojaksona

Varmista jakson ajankohta omalta koulultasi.

TET-jakso on osa opetussuunnitelman mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on opettaa erilaisia taitoja nuorille oman tulevaisuuden rakentamista varten. Katso lyhyt video, joka kertoo, minkälaisia taitoja nuoret saavat koulusta tulevaisuutta varten.

TET-sivustoa ylläpitävät Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut yhdessä Oulun seudun opinto-ohjaajien kanssa.