Tet-jaksolta taitoja ja kokemuksia tulevaisuuteen

Työelämään tutustuminen eli TET on nuoren ensimmäinen askel kohti työelämää. TET-jakso tarjoaa työelämäkokemuksia, jotka tukevat nuoren tulevia koulutus- ja uravalintoja. TET on osa opetussuunnitelmaa ja siihen osallistuvat kaikki yläkoulujen oppilaat.

Nuorelle TET-jakso tarjoaa mahdollisuuden tutustua ohjatusti työelämään osana työyhteisöä. Jakson aikana nuori soveltaa taitojaan ja kokeilee toimimista uudessa ympäristössä. Jakso suoritetaan nuoren itse valitsemassa ja hakemassa työpaikassa, jossa nuori menee työpaikkaan ja tekee hänelle sopivia töitä aikuisen ohjauksessa. TET-jakson aikana nuori saa tietoa ja kokemusta eri aloista, ammateista ja työelämästä. 

Työnantajalle TET-jakso tarjoaa mahdollisuuden rakentaa nuorten tulevaisuutta. Onnistuneen TET-jakson lähtökohtana ei ole teettää nuorella kaikkia samoja töitä kuin aikuisilla, vaan kiinnostuminen alaa kohtaan syntyy näkemällä erilaisia työtehtäviä ja toimintoja. TET-jakson voi toteuttaa etänä, hybridinä tai työpaikalla.

Huoltajan rooli TET-jaksolla on tärkeä. Huoltajan tärkein tehtävä on kiinnostua, kuunnella, kysellä, kannustaa ja kehua.

Tällä sivustolla on saatavilla kaikki tarvittavat tiedot TET-jaksosta niin nuoren, työnantajan kuin huoltajan näkökulmasta. Hyödynnä sivuston yläpalkkia eri sivuille siirtymiseen.