Alennus rakennusvalvontataksaan yksityishenkilön 1.1.-31.3.2023 jätettyihin hakemuksiin

16.12.2022

Rakennusvalvontataksaan sisältyy edellisvuosien tapaan alennus yksityishenkilölle, kun lupaa haetaan ns. hiljaisena aikana talvella. Alennus on kirjattu rakennusvalvontataksan liitteeseen 1.

Rakennusvalvontataksan ja palvelumaksuhinnaston voit avata Luvat -sivun kohdassa Hinnat.

Alennuksen edelly­tykset

Yksityishenkilö saa Oulun kaupungin rakennusvalvontataksasta 25 prosentin alennuksen hakiessaan lupaa omakotitalolle tai pienemmälle hankkeelle, kun

 • lupa haetaan 1.1.-31.3.2023 (hakemuksen jättöpäivä)
  ja
 • lupa on asiakkaan toimesta täydennetty lupavalmistelijan esittämien täydennyspyyntöjen osalta päätösvalmiiksi 30.4.2023 mennessä. 

Alennus koskee sekä uudis- että korjausrakentamisen rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupia

 • omakotitalolle,
 • vapaa-ajan asunnolle tai
 • omakoti- tai vapaa-ajantontille sijoittuville
  • pienemmille rakennuksille kuten talousrakennukselle, aidalle, vajalle tai
  • muille toimenpiteille kuten esim. maalämpö. 

Alennus koskee rakennuskohtaista perusmaksua sekä kokonaisalan mukaan määräytyvää lupamaksun osaa.

Lupahakemukseen tarvittavat tiedot ja vastuuhenkilöt eli ammattilaiset riippuvat hankkeen laajuudesta. Hakemuksessa tarvittavat tiedot, vastuuhenkilöt, selvitykset ja suunnitelmat tulee täydentää hakemukseen ennen hakemuksen jättämistä. Tarkoitus ei siis ole lähettää niin sanottua tyhjää hakemusta, vaan hankkeen tulee olla todella suunniteltu. 

Alennusta ei voida myöntää, jos hakemuksessa pyydettyjä tietoja ja lupavalmistelijan pyytämiä muita täydennyksiä ei ole 30.4.2023 mennessä tehty ja lupa ei siis ole määräaikaan mennessä käsiteltävissä. Huolehdithan siis, että olet aktiivinen hakemuksesi edistämisessä.