Bio- ja pakkausjätteiden kuljetus Kiertokaari Oy:n vastuulle 4.9.2023

14.08.2023

Vastuu hyötyjätteiden kuljetuksista siirtyy Oulussa jätelain nojalla kuntaomisteiselle jätehuoltoyhtiölle Kiertokaari Oy:lle 4.9.2023. Hyötyjätteitä ovat biojäte sekä pakkausjätteet eli lasi, metalli, kartonki ja muovi. Muutoksen tavoitteena on tehostaa kierrätettävien jätteiden keräystä ja nostaa kierrätysastetta.

Tiedot voi tarkistaa sähköisesti

Isännöitsijöiden kannattaa varmistaa, että Kiertokaarella on oikeat hyötyjäteastioiden tyhjennystiedot kaikista vähintään 4 huoneiston taloyhtiöistä. Näin ehkäistään sitä, että astioita jää tyhjentämättä kuljetusmuutosten astuessa voimaan.

Isännöitsijät voivat halutessaan itse tarkistaa Kiertokaarelta omien kohteidensa kuljetuksia koskevat tiedot sähköisessä asioinnissa. Tunnukset sähköistä asiointia varten saa Kiertokaaren asiakaspalvelusta: toimisto(at)kiertokaari.fi.

Lukittuihin jätetiloihin kaksoislukko Oulun alueella

Taloyhtiöiden lukittuihin jätetiloihin tulee Oulussa asentaa jätehuoltomääräysten mukainen (23 §) kaksoislukko mahdollisimman pian. Kiertokaari hallinnoi jätteenkuljetusyritysten käyttöön tulevaa sähköistä avainjärjestelmää ja niin sanottuja jätehuoltoavaimia.

Jätehuoltoavaimeen sopivia sähköisiä lukostoja saa iLOQ- ja Abloy-lukostoja myyviltä lukkoliikkeiltä.

Hyötyjätteiden kuljetuksista suoraan yhteys Kiertokaareen

Kun kuljetusvastuu on siirtynyt Kiertokaarelle, Kiertokaari hoitaa keskitetysti hyötyjätteiden kuljetusten asiakaspalvelun, laskutuksen ja astiapalvelun. Siten asiakkaiden tulee näissä asioissa ottaa yhteyttä Kiertokaaren asiakaspalveluun.

Sekajätteen ja paperin kuljetusasioissa isännöitsijät ja asukkaat asioivat edelleen suoraan astioita tyhjentävän kuljetusyrityksen kanssa.

Biojätteen lajittelu kuntoon viimeistään kesällä 2024

Uudistunut jätelaki laajentaa biojätteen lajittelua myös omakotitaloissa. Biojätteen lajittelu Oulun taajama-alueen pientaloissa tulee pakolliseksi jätelain nojalla viimeistään 19.7.2024.

Pientaloasukas voi joko kompostoida biojätteen tai järjestää sille erilliskeräyksen. Kiertokaari suosittelee usean omakotitalon yhteisiä biojätekimppoja, sillä silloin kustannukset jäävät pieniksi. Laskun voi jakaa suoraan kimppaan osallistuvien kotitalouksien kesken.

Ilmoitathan Kiertokaaren asiakaspalveluun, jos pientalossasi on jo bio- tai pakkausjätteen keräysastia tai kuulut biojätekimppaan. Voit liittyä Kiertokaaren järjestämään hyötyjätekeräykseen jo nyt ottamalla yhteyttä Kiertokaaren asiakaspalveluun. Pientaloasukkaiden tulee liittyä siihen kuitenkin viimeistään heinäkuussa 2024.

Tee kompostointi-ilmoitus

Ruokajätteen kompostoinnista on tehtävä kompostointi-ilmoitus paikalliselle jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitus tehdään kiinteistön sijaintikunnan ohjeiden mukaisesti. Katso lisätietoja kompostointi-ilmoituksesta.

Lisätietoja uudistuksesta

Kiertokaari.fi

Bio- ja pakkausjäteastioiden tyhjennyshinnat (pdf)

Kiertokaaren asiakaspalvelun yhteystiedot

toimisto@kiertokaari.fi

p. 08 5584 0020 ma–pe 8–15