Kompostointi-ilmoitus

Tee ilmoitus kompostoinnista.

Kiinteistöt tekevät ilmoituksen kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus perustuu vuoden 2022 alussa voimaan tulleeseen jätelakiin. Kompostointi-ilmoituksessa kysytään kiinteistötietojen lisäksi tiedot kompostorista ja kompostoinnista sekä kompostoria hoitajan yhteystiedot. Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä Oulun kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta. Ilmoituksen tekeminen vaatii kirjautumisen.

Kompostointi-ilmoituksen löydät sähköisestä  asiointipalvelusta Ympäristöluvat-kuvakkeen kautta. Kompostointi-ilmoitus on ympäristövalvonnan ilmoitusten luettelon keskivaiheilla.

Kompostoinnista ja kompostorista ilmoitetaan seuraavat tiedot:

Kompostoivan kiinteistön osoite.

Kiinteistön haltijan nimi ja yhteystiedot.

Kompostoinnista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot – jos ei ole sama kuin kiinteistön haltija.

Kiinteistön rakennustyyppi, eli onko kyseessä omakotitalo, erillis-tai paritalo, rivi- tai kerrostalo.

Kompostorin valmistaja, tyyppi ja tilavuus. Jos kompostori on itse tehty, lyhyt kuvaus lämpöeristyksestä sekä siitä, miten haittaeläinten pääsy kompostoriin on estetty.

Tieto siitä, kuinka monta kuukautta vuodessa kompostori on käytössä.

Jos kompostori on usean kiinteistön yhteisessä käytössä, ilmoitetaan myös muiden kompostorikimppaan osallistuvien kiinteistöjen osoite.

Kompostointi-ilmoituksen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen ilona.suppanen(at)ouka.fi tai sen voi tehdä puhelimitse 044 7033961.