Ehdota arviointiaihetta Oulun kaupungin tarkastuslautakunnalle

24.05.2023

Tarkastuslautakunta valmistelee vuoden 2023 työohjelmaa ja pyytää kuntalaisilta ehdotuksia arviointiaiheiksi. Ehdotukset voit antaa osoitteessa www.ouka.fi/arviointiaihe.

Tarkastuslautakunta on päättänyt arvioida vuonna 2023 erityisesti seuraavia kaupungin strategisia tavoitteita:

  • varmistamme yritysten kilpailukyvyn ja uudistumisen
  • parannamme Oulun saavutettavuutta
  • luomme kasvua matkailusta
  • ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen
  • Oulu kasvattaa hyvinvoivia, välittäviä ja aktiivisia kuntalaisia

Aihe-ehdotuksien toivotaan liittyvän näihin strategisiin tavoitteisiin ja olevan oululaisille merkittäviä palveluita tai toimintoja.

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2023 työohjelmastaan 12.6.2023. Arviointien toteuttaminen ajoittuu kesäkuusta 2023 toukokuulle 2024. Arviointikertomus on valtuuston käsiteltävänä toukokuussa 2024. Arviointien tulokset raportoidaan kuntalaisille kaupungin verkkosivuilla.

Pyydämme tekemään ehdotukset arviointiaiheiksi viimeistään 31.5.2023.