Ennakkotiedote kaupunginvaltuuston päätöksistä 11.12.2023

11.12.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 11.12.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Taloustiedonanto. 

2. Oulun kaupungin tilintarkastuspalvelusopimuksen optiovuosien käyttö. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Asiantuntija- ja sihteeripalveluiden tuottamiseen liittyvä selvitystyö, Päätösvalmistelun tuki -yksikön tehtävien tuottaminen 1.1.2024. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Jari Laru.

5. Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026. Päätösesitykseen tehtiin yksimielisesi lainanottovaltuuksiin liittyvä muutos:” Kaupunginjohtaja valtuutetaan nostamaan lainaa ja toteuttamaan korkosuojaukset varainhankinnan periaatteiden mukaisesti. Lainaa voidaan nostaa nettomääräisesti 138 milj. euroa vuonna 2024 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti.” Päätösesitys hyväksyttiin. 

Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Tuija Pohjolan esittämä ponsi: 

” Hyväksyessään HYTE-valtionosuuden 1,5 miljoonan euroon määrärahan kohdentamisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen uusiin toimenpiteisiin, valtuusto kannustaa hallintokuntia hakemaan aktiivisesti Suomi-liikkeelle ohjelmaan ja terveyden edistämiseen kohdennettuja määrärahoja yhteistyössä järjestöjen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin saisimme lisäpanostuksia oululaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.”

6. Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokoukset vuonna 2024, muutoksia kokousaikatauluihin kevään osalta. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Valtuustoaloitteet.

8. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2532, VI kaupunginosa (Nahkatehtaankatu 5 ja 6,museo- ja tiedekeskuksen laajennus). Päätösesitys hyväksyttiin.