Erikoisluokkien infot alkavat 10.1. ja haku luokille 23.1.

04.01.2023

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille haetaan 2. ja 6. luokilla, ja luokille on valintakokeet.

  • Kuvataideluokat alkavat 3. luokalta Hintan ja Myllytullin kouluissa ja 7. luokalta Myllytullin koulussa.
  • Liikuntaluokat alkavat 3. luokalta Kastellin ja Kaukovainion kouluissa ja 7. luokalta Kastellin koulussa.
  • Musiikkiluokat 3. luokalta alkavat Myllyojan, Pateniemen ja Teuvo Pakkalan kouluissa sekä 7. luokalta Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa.

Voit huoltajana hakea lapsellesi paikkaa erikoisluokkatoimintaan 23.1.–6.2.2023 osoitteessa: https://ouka.inschool.fi/browsecourses täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen. Voit hakea lapsellesi paikkaa yhdelle tai useammalle erikoisluokalle.  

Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.

Infotilaisuudet tammikuussa

Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa (10.1. alkaen) ja valintakokeet helmikuussa (13.2. alkaen). Lue lisää erikoisluokista ja katso kaikki info- ja valintakokeiden päivämäärät erikoisluokkien verkkosivulta. 

Erikoisluokille hakemisesta ja niillä opiskelusta on kerrottu tarkemmin Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa huoltajille 2023-2024