Erikoisluokat

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.

Erikoisluokkakoulut

Musiikki
3.-6. luokkien musiikkiluokat toimivat Myllyojan, Pateniemen, Teuvo Pakkalan, Tuiran ja Rajakylän kouluissa. 
Syksyllä 2021 musiikkiluokat 3. luokalla alkavat Myllyojan, Pateniemen ja Teuvo Pakkalan kouluissa.
7.-9. luokkien musiikkiluokat toimivat Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa.

Liikunta
3.-6. luokkien liikuntaluokat toimivat Kastellin ja Kaukovainion kouluissa. 
7.-9. luokkien urheiluluokat toimivat Kastellin koulussa.

Kuvataide
3.-6. luokkien kuvataideluokat toimivat Hintan ja Myllytullin kouluissa. 
7.-9. luokkien kuvataideluokat toimivat Myllytullin koulussa.


Erikoisluokille hakeminen


Oululainen oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä. 

Voit hakea lapsellesi paikkaa erikoisluokalle 18.1. - 1.2.2021 osoitteessahttps://ouka.inschool.fi/browsecourses täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen. Mikäli haet useampaan kuin yhteen erikoisluokkakouluun, merkitse hakutoiveet oikeaan järjestykseen. 


Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.  

Aluepäälliköt ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa 15.3.2021 (3. luokalle valitut) ja 26.3.2021 (7. luokalle valitut).

Huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista. Huoltaja voi hakea kustannuksiin huojennusta tai vapautusta. Erikoisluokalla opiskelevan kuljetusetuushakemus -lomake on tulostettavissa Lomakkeet-sivulla.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.

Lisätietoa erikoisluokilla opiskelusta, niihin hakemisesta ja valintakokeista on Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa huoltajille 2021-2022. 
 

Info- ja valintakoepäivät 2021


Huom! Saat infotilaisuuden Teams-linkin koulun kotisivuilta.


Musiikki

Alaluokkien info: ti 19.1.2021 klo 18 Teuvo Pakkalan koulussa /Teams

Yläluokkien info: to 21.1.2021 klo 18 Pohjankartanon koulussa/Teams

Alaluokkien valintakoe: ti-ke 16. - 17.2.2021 klo 8-15 Myllyojan, Pateniemen ja Teuvo Pakkalan kouluissa/Teams

Yläluokkien valintakoe: ma-pe 22. - 26.2.2021 Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa/Teams

Liikunta

Alaluokkien info: ma 18.1.2021 klo 17.30 Kastellin monitoimitalon auditoriossa/Teams

Yläluokkien info: ma 18.1.2021 klo 19 Kastellin monitoimitalon auditoriossa/Teams

Alaluokkien valintakoe: ma 15.2.2021 klo 9.30-13 Kastellin monitoimitalossa

Yläluokkien valintakoe: ke-to 17. - 18.2.2021 Kastellin monitoimitalossa 

Kuvataide

Alaluokkien info: ke 20.1.2021 klo 17.30 Myllytullin koulussa ja Hintan koulussa/Teams

Yläluokkien info: ke 20.1.2021 klo 18.30 Myllytullin koulussa/Teams

Alaluokkien valintakoe: ke 10.2.2021 klo 9-12 Hintan ja Myllytullin kouluissa

Yläluokkien valintakoe: ti 16.2.2021 klo 8.30-14 Myllytullin koulussa