Erikoisluokat

 

 

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.
 

Erikoisluokkakoulut


Musiikki
3.-6. luokkien musiikkiluokat toimivat Myllyojan, Pateniemen, Teuvo Pakkalan, Tuiran ja Rajakylän kouluissa. Syksyllä 2018 musiikkiluokat 3. luokalla alkavat Rajakylän, Teuvo Pakkalan ja Tuiran kouluissa.
7.-9. luokkien musiikkiluokat toimivat Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa.

Liikunta
3.-6. luokkien liikuntaluokat toimivat Kastellin ja Kaukovainion kouluissa. 
7.-9. luokkien urheiluluokat toimivat Kastellin koulussa.

Kuvataide
3.-6. luokkien kuvataideluokat toimivat Hintan ja Myllytullin kouluissa. 
7.-9. luokkien kuvataideluokat toimivat Myllytullin koulussa.


Erikoisluokille hakeminen


Oululainen oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä. 

Voit hakea lapsellesi paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilma-järjestelmässä olevalla sähköisellä lomakkeella 15.-26.1.2018. Valitse lomakkeesta ensisijainen koulu ja mahdollinen toinen vaihtoehto. Mikäli lapsesi pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, hänelle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen ja olet merkinnyt sen hakulomakkeeseen.  


Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.  

Aluepäälliköt ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa 16.3.2018 (3. luokalle valitut) ja 29.3.2018 (7. luokalle valitut).

Uudet erikoisluokkien oppilaat eivät ole saaneet maksutonta koulukuljetusta syksystä 2016 alkaen, vaan huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista. Huoltaja voi hakea kustannuksiin huojennusta tai vapautusta.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.

Lisätietoa erikoisluokilla opiskelusta, niihin hakemisesta ja valintakokeista on Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa 2018-2019

Info- ja valintakoepäivät


Musiikki

Alaluokkien info: ti 16.1.2018 klo 18 Tuiran koulussa

Yläluokkien info: to 18.1.2018 klo 18 Pohjankartanon koulussa

Alaluokkien valintakoe: ma 12.2.2018 ja ti 13.2.2018 klo 8-15 Rajakylän, Teuvo Pakkalan ja Tuiran kouluissa

Yläluokkien valintakoe: ti 13.2.2018 klo 8 Pohjankartanon koulussa ja klo 12 Rajakylän koulussa

Liikunta

Alaluokkien info: ma 15.1.2018 klo 17.30 Kastellin monitoimitalon auditoriossa

Yläluokkien info: ma 15.1.2018 klo 19 Kastellin monitoimitalon auditoriossa

Alaluokkien valintakoe: to 8.2.2018 klo 10-13 Ouluhallissa

Yläluokkien valintakoe: to 22.2.2018 klo 8-16 Kastellin monitoimitalossa

Kuvataide

Alaluokkien info: ti 23.1.2018 klo 17.30 Myllytullin koulussa

Yläluokkien info: ti 23.1.2018 klo 19 Myllytullin koulussa

Alaluokkien valintakoe: ke 14.2.2018 klo 9-12 Hintan ja Myllytullin kouluissa

Yläluokkien valintakoe: ke 21.2.2018 klo 8.30-14 Myllytullin koulussa