Erikoisluokat - Perusopetus - Koulutus ja opiskelu - Koulutus ja opiskelu - Oulun kaupunki

Erikoisluokat Erikoisluokat

 

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.

Oululainen oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä. 

Huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilma-järjestelmässä olevalla sähköisellä lomakkeella. Huoltaja esittää lomakkeessa toiveen ensisijaisesta koulusta. 
Kevään 2017 haku on jo päättynyt.

Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.  

Aluepäälliköt ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Mikäli pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, oppilaalle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen. Erikoisluokille pyrkineet saavat tiedon valintakokeen tuloksesta 17.3.2017 (3. luokalle valitut) ja 31.3.2017 (7.luokalle valitut).

Uudet erikoisluokkien oppilaat eivät ole saaneet maksutonta koulukuljetusta syksystä 2016 alkaen, vaan huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista. Huoltaja voi hakea kustannuksiin huojennusta tai vapautusta.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.

Lisätietoa erikoisluokilla opiskelusta ja valintakokeista on perusopetuksen oppaassa 2017-2018