Erikoisluokat

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.

 

Erikoisluokkakoulut


Musiikki
3.-6. luokkien musiikkiluokat toimivat Myllyojan, Pateniemen, Teuvo Pakkalan, Tuiran ja Rajakylän kouluissa. 
Syksyllä 2020 musiikkiluokat 3. luokalla alkavat Teuvo Pakkalan, Tuiran ja Rajakylän kouluissa.
7.-9. luokkien musiikkiluokat toimivat Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa.

Liikunta
3.-6. luokkien liikuntaluokat toimivat Kastellin ja Kaukovainion kouluissa. 
7.-9. luokkien urheiluluokat toimivat Kastellin koulussa.

Kuvataide
3.-6. luokkien kuvataideluokat toimivat Hintan ja Myllytullin kouluissa. 
7.-9. luokkien kuvataideluokat toimivat Myllytullin koulussa.


Erikoisluokille hakeminen


Oululainen oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä. 

Voit hakea lapsellesi paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilma-järjestelmässä olevalla sähköisellä lomakkeella 21.1.-3.2.2020. Valitse lomakkeesta ensisijainen koulu ja mahdollinen toinen vaihtoehto. Mikäli lapsesi pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, hänelle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen ja olet merkinnyt sen hakulomakkeeseen.  


Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.  

Aluepäälliköt ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa 23.3.2020 (3. luokalle valitut) ja 6.4.2020 (7. luokalle valitut).

Huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista. Huoltaja voi hakea kustannuksiin huojennusta tai vapautusta. Erikoisluokalla opiskelevan kuljetusetuushakemus -lomake on tulostettavissa Lomakkeet-sivulla.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.

Lisätietoa erikoisluokilla opiskelusta, niihin hakemisesta ja valintakokeista on Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa 2020-2021. 

Info- ja valintakoepäivät 2020


Musiikki

Alaluokkien info: ti 14.1.2020 klo 18 Tuiran koulussa

Yläluokkien info: ke 15.1.2020 klo 18 Pohjankartanon koulussa

Alaluokkien valintakoe: ma 17.2.2020 ja ti 18.2.2020 klo 8-15 Teuvo Pakkalan, Tuiran ja Rajakylän kouluissa

Yläluokkien valintakoe: 24.-27.2.2020 Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa

Liikunta

Alaluokkien info: ma 13.1.2020 klo 17.30 Kastellin monitoimitalon auditoriossa

Yläluokkien info: ma 13.1.2020 klo 19 Kastellin monitoimitalon auditoriossa

Alaluokkien valintakoe: ti 11.2.2020 klo 9.30-13 Kastellin monitoimitalossa

Yläluokkien valintakoe: ke-to 12.-13.2.2020 Kastellin monitoimitalossa 

Kuvataide

Alaluokkien info: to 16.1.2020 klo 17.30 Myllytullin koulussa

Yläluokkien info: to 16.1.2020 klo 18.45 Myllytullin koulussa

Alaluokkien valintakoe: ke 12.2.2020 klo 9-12 Hintan ja Myllytullin kouluissa

Yläluokkien valintakoe: ke 19.2.2020 klo 8.30-14 Myllytullin koulussa