Erikoisluokat

 

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.
 

Erikoisluokkakoulut


Musiikki
3.-6. luokkien musiikkiluokat toimivat Myllyojan, Pateniemen, Teuvo Pakkalan, Tuiran ja Rajakylän kouluissa. Syksyllä 2019 musiikkiluokat 3. luokalla alkavat Myllyojan, Pateniemen ja Teuvo Pakkalan kouluissa.
7.-9. luokkien musiikkiluokat toimivat Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa.

Liikunta
3.-6. luokkien liikuntaluokat toimivat Kastellin ja Kaukovainion kouluissa. 
7.-9. luokkien urheiluluokat toimivat Kastellin koulussa.

Kuvataide
3.-6. luokkien kuvataideluokat toimivat Hintan ja Myllytullin kouluissa. 
7.-9. luokkien kuvataideluokat toimivat Myllytullin koulussa.


Erikoisluokille hakeminen


Oululainen oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä. 

Voit hakea lapsellesi paikkaa erikoisluokkatoimintaan Wilma-järjestelmässä olevalla sähköisellä lomakkeella 21.1.-3.2.2019. Valitse lomakkeesta ensisijainen koulu ja mahdollinen toinen vaihtoehto. Mikäli lapsesi pisteet eivät riitä ensisijaiseen vaihtoehtoon, hänelle tarjotaan toista vaihtoehtoa, jos pisteet riittävät siihen ja olet merkinnyt sen hakulomakkeeseen.  


Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.  

Aluepäälliköt ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa 15.3.2019 (3. luokalle valitut) ja 29.3.2019 (7. luokalle valitut).

Uudet erikoisluokkien oppilaat eivät ole saaneet maksutonta koulukuljetusta syksystä 2016 alkaen, vaan huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista. Huoltaja voi hakea kustannuksiin huojennusta tai vapautusta. Erikoisluokalla opiskelevan kuljetusetuushakemus -lomake on tulostettavissa Lomakkeet-sivulla.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.

Lisätietoa erikoisluokilla opiskelusta, niihin hakemisesta ja valintakokeista on Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa 2019-2020

Info- ja valintakoepäivät


Musiikki

Alaluokkien info: ti 15.1.2019 klo 18 Myllyojan koulussa

Yläluokkien info: to 17.1.2019 klo 18 Pohjankartanon koulussa

Alaluokkien valintakoe: ma 11.2.2019 ja ti 12.2.2019 klo 8-15 Myllyojan, Pateniemen ja Teuvo Pakkalan kouluissa

Yläluokkien valintakoe: ti 12.2.2019 klo 8 Pohjankartanon koulussa ja klo 12 Rajakylän koulussa

Liikunta

Alaluokkien info: ma 14.1.2019 klo 17.30 Kastellin monitoimitalon auditoriossa

Yläluokkien info: ma 14.1.2019 klo 19 Kastellin monitoimitalon auditoriossa

Alaluokkien valintakoe: to 7.2.2019 klo 10-13 Ouluhallissa

Yläluokkien valintakoe: ke-to 20.-21.2.2019 Kastellin monitoimitalossa (ke 20.2. aloitus klo 8)

Kuvataide

Alaluokkien info: ti 22.1.2019 klo 18 Hintan koulussa ja Myllytullin koulussa

Yläluokkien info: ti 22.1.2019 klo 19 Myllytullin koulussa

Alaluokkien valintakoe: ke 13.2.2019 klo 9-12 Hintan koulussa ja ke 20.2.2019 klo 9-12 Myllytullin koulussa

Yläluokkien valintakoe: ke 13.2.2019 klo 8.30-14 Myllytullin koulussa