Erikoisluokat

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille on valintakokeet.

Erikoisluokkakoulut

Musiikki
3.-6. luokkien musiikkiluokat toimivat Myllyojan, Pateniemen, Teuvo Pakkalan, Tuiran ja Rajakylän kouluissa. 
Syksyllä 2023 musiikkiluokat 3. luokalla alkavat Myllyojan, Pateniemen ja Teuvo Pakkalan kouluissa.
7.-9. luokkien musiikkiluokat toimivat Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa.

Liikunta
3.-6. luokkien liikuntaluokat toimivat Kastellin ja Kaukovainion kouluissa. 
7.-9. luokkien urheiluluokat toimivat Kastellin koulussa.

Kuvataide
3.-6. luokkien kuvataideluokat toimivat Hintan ja Myllytullin kouluissa. 
7.-9. luokkien kuvataideluokat toimivat Myllytullin koulussa.


Erikoisluokille hakeminen

Oululainen oppilas voi pyrkiä 3. luokalla alkaville erikoisluokille toisen luokan keväällä ja 7. luokalla alkaville erikoisluokille 6. luokan keväällä. 

Musiikki- tai kuvataideluokalla 6. luokalla opiskelevan oppilaan ei tarvitse enää hakea erikoisluokalle ja osallistua uudelleen valintakokeeseen yläluokille siirtyessä, vaan huoltajan vahvistus erikoisluokalla jatkamisesta riittää. Kastellin yläkoulun urheiluluokalle tulee sen sijaan hakea ja osallistua valintakokeeseen, vaikka oppilas opiskelisi jo 6. luokalla liikuntaluokalla. 

Voit hakea lapsellesi paikkaa erikoisluokalle 23.1. - 6.2.2023 osoitteessa
https://ouka.inschool.fi/browsecourses 
täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen. Mikäli haet useampaan kuin yhteen erikoisluokkakouluun, merkitse hakutoiveet oikeaan järjestykseen. 


Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.  

Aluepäälliköt ja erikoisluokkakoulujen rehtorit osoittavat kullekin erikoisluokalle valitulle oppilaalle koulupaikan. Erikoisluokkapäätökset julkaistaan Wilmassa 16.3.2023 (3. luokalle valitut) ja 30.3.2023 (7. luokalle valitut).

Huoltaja huolehtii mahdollisista koulukuljetuskustannuksista. Huoltaja voi hakea kustannuksiin huojennusta tai vapautusta. Erikoisluokalla opiskelevan kuljetusetuushakemus -lomake on tulostettavissa Lomakkeet-sivulla.

Mikäli oppilas keskeyttää erikoisluokalla opiskelun kesken peruskoulun, hän siirtyy oppilaaksi omalle oppilasalueelle.

Lisätietoa erikoisluokilla opiskelusta, niihin hakemisesta ja valintakokeista on Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa huoltajille 2023-2024.

Info- ja valintakoepäivät 2023

 

Musiikki

Alaluokkien info: ti 17.1.2023 klo 17.30 Myllyojan koulussa 

Yläluokkien info: ke 18.1.2023 klo 18 Pohjankartanon koulussa

Alaluokkien valintakoe: ke-to 15.-16.2.2023 Myllyojan, Pateniemen ja Teuvo Pakkalan kouluissa

Yläluokkien valintakoe: ma-ti 13.-14.2.2023 Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa


Liikunta

Alaluokkien info: ma 16.1.2023 klo 17.30 Teamsissa (linkin saa Kastellin koulun ja Kaukovainion koulun kotisivuilta)

Yläluokkien info: ma 16.1.2023 klo 19 Teamsissa (linkin saa Kastellin koulun kotisivuilta)

Alaluokkien valintakoe: ti 14.2.2023 Kastellin monitoimitalossa

Yläluokkien valintakoe: ke-to 15.-16.2.2023 Kastellin monitoimitalossa 


Kuvataide

Alaluokkien info: ti 10.1.2023 klo 17.30 Hintan ja Myllytullin kouluissa

Yläluokkien info: ti 10.1.2023 klo 18.30 Myllytullin koulussa

Alaluokkien valintakoe: ma 13.2.2023 Hintan ja Myllytullin kouluissa

Yläluokkien valintakoe: pe 17.2.2023 Myllytullin koulussa