Erikoisluokkien infot alkavat 17.1. ja haku luokille 21.1.

11.01.2022

Oulussa on 3. ja 7. luokalta alkavia kuvataiteen, liikunnan ja musiikin erikoisluokkia. Luokille haetaan 2. ja 6. luokilla, ja luokille on valintakokeet.

Kuvataideluokat alkavat 3. luokalta Hintan ja Myllytullin kouluissa ja 7. luokalta Myllytullin koulussa. Liikuntaluokat alkavat 3. luokalta Kastellin ja Kaukovainion kouluissa ja 7. luokalta Kastellin koulussa. Musiikkiluokat 3. luokalta alkavat Teuvo Pakkalan, Tuiran ja Rajakylän kouluissa sekä 7. luokalta Pohjankartanon ja Rajakylän kouluissa.

Huoltaja voi hakea lapselleen paikkaa erikoisluokkatoimintaan 21.1.–6.2.2022 osoitteessa: https://ouka.inschool.fi/browsecourses täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen. Voit hakea lapsellesi paikkaa yhdelle tai useammalle erikoisluokalle.  

Valintaperusteena käytetään pelkästään oppilaan valintakokeessa osoittamaa taitoa ja kykyä.

Erikoisluokkien infotilaisuudet ovat tammikuussa (17.1. alkaen) ja valintakokeet helmikuussa (10.2. alkaen). Infotilaisuudet järjestetään koronatilanteen takia etätilaisuuksina Teamsin kautta. Lue lisää erikoisluokista ja katso kaikki info- ja valintakokeiden päivämäärät erikoisluokkien verkkosivulta. 

Erikoisluokille hakemisesta ja niillä opiskelusta on kerrottu tarkemmin Oulussa koulussa - perusopetuksen oppaassa huoltajille 2022 - 2023