Esiopetukseen ilmoittautuminen alkaa 9. tammikuuta

05.01.2023

Vuonna 2017 syntyneet lapset aloittavat esiopetuksen 14.8.2023. Esiopetukseen ilmoittaudutaan 9.-22.1.2023 eVakassa.

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetus on maksutonta.

Lapselle osoitetaan esiopetuspaikka omalta lähialueelta väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan mukaan. Lähiesiopetuspaikka ei välttämättä ole lähin päiväkoti tai koulu, jossa on esiopetusryhmä.

Voit huoltajana hakea lapsellesi esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin lähialueesi esiopetukseen. Kirjaa tällöin hakemukseen toiveesi ja perustelut toissijaisesta esiopetuspaikasta.

Huoltajien toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan sen jälkeen, kun alueen omat esioppilaat on ryhmitetty. Toissijaisen esiopetuksen ei tule aiheuttaa uuden ryhmän perustamistarvetta.

Ilmoita lapsesi esiopetukseen sähköisesti eVakassa 9.-22.1.2023.

Niiden lasten osalta (vuonna 2017 syntyneet), jotka syksyllä 2022 aloittivat kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluryhmässä, ei tarvitse täyttää hakemusta, koska heille on jo myönnetty esiopetuspaikka. Jos haluat huoltajana vaihtaa lapsen esiopetuspaikkaa, sinun tulee tehdä uusi hakemus.

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetukseen liittyvää varhaiskasvatusta (kokoaikainen) voi hakea samalla sähköisellä hakulomakkeella kuin esiopetuspaikkaa. Lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen oppivelvollisuuden alkamiseen asti. Esiopetusta tarjoavissa päiväkodeissa järjestetään varhaiskasvatusta aamulla ennen esiopetuksen alkua ja iltapäivisin esiopetuksen jälkeen.

Varhaiskasvatuksen osuus on maksullista. Maksuna peritään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Mitä esiopetus on? -infot huoltajille etäyhteyksin

Oulun varhaiskasvatuspalvelut järjestää kaksi samansisältöistä esiopetuksesta kertovaa Teams-infoa 10.1.2023 klo 17.30 ja 18.1.2023 klo 17.30.

Tilaisuuksissa kerrotaan, mitä esiopetus käytännössä tarkoittaa, mikä muuttuu esiopetuksen alkaessa, mitä etuisuuksia esioppilaille kuuluu ja miten esiopetukseen ilmoittaudutaan. Osallistujilla on mahdollisuus kysyä esiopetukseen liittyviä kysymyksiä Teamsin viestitoiminnolla.

Osallistumislinkki 10.1.2023 infoiltaan: bit.ly/eoinfo1
Osallistumislinkki 18.1.2023 infoiltaan: bit.ly/eoinfo2
 

Lisätietoja ja apua palveluohjauksesta

Jos tarvitset apua hakemuksen täyttämisessä tai haluat keskustella lapsellesi sopivasta esiopetuspaikasta, voit olla yhteydessä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen arkisin klo 9-12, p. 08 558 45300 tai sähköpostitse: varhaiskasvatus@ouka.fi.

Lisätietoa esiopetuksesta löydät esiopetuksen nettisivuilta: www.ouka.fi/esiopetus.