Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetusikäiset osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen. Lapset saavat esiopetusta neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan. Esiopetuksen lukuvuosi noudattaa pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.
 

Mitä esiopetus on? -infot huoltajille etäyhteyksin 

Oulun varhaiskasvatuspalvelut on järjestänyt kaksi samansisältöistä esiopetuksesta kertovaa Teams-infoa huoltajille 9.1.2024 ja 16.1. 2024 klo. 17.30-19.00. 

Tilaisuuksissa kerrottiin, mitä esiopetus käytännössä tarkoittaa, mikä muuttuu esiopetuksen alkaessa, mitä etuuksia esioppilaille kuuluu ja miten esiopetukseen ilmoittaudutaan.  Osallistujilla oli mahdollisuus kysyä esiopetukseen liittyviä kysymyksiä Teamsin viestitoiminnolla. 

Esiopetusinfoillan tallenne ja esittelymateriaalit löytyvät Mitä esiopetus on? -sivulta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetusta järjestävät yksiköt

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Ilmoittautuminen inarin ja koltansaamen täydentävään etäopetukseen

Esiopetuksen toiminta-ajat ja lomat

Päätös lapsen esiopetuspaikasta