Hoitajapula näkyy myös Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa kesän aikana – kaikki tarvitsevat saavat kuitenkin hoitoa

13.06.2022

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa työskentelee tänä kesänä hieman yli 200 kesätyöntekijää. He ovat pääosin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia tai ammattiin opiskelevia opiskelijoita.

Valtakunnallinen pula sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilökunnasta on näkynyt Oulussa jo pitempään. Nyt kesän aikana se näkyy siten, että kaikkia avoimia tehtäviä tai kesätyöpaikkoja ei ole saatu täytettyä.

Esimerkiksi kotihoidon, kaupunginsairaalan ja erityisryhmien asumispalveluissa kesäsijaisten saatavuudessa on ollut merkittäviä haasteita, eikä tarvittavaa määrää henkilöstöä ole saatu. Kotihoidossa ja kaupunginsairaalassa on täyttämättä molemmissa parikymmentä tehtävää, asumispalveluissa noin 10.

”Olemme todella iloisia jokaisesta kesäsijaisesta, joka meillä työskentelee. Erityisesti tänä vuonna on ollut haastetta saada heinäkuulle sijaisia, sillä kesäsijaiset haluavat pitää vapaata heinäkuun ja ovat käytettävissä kesä-, elo- ja syyskuussa. Osa sijaisista on myös peruuttanut tulonsa ihan kesälomien kynnyksellä”, toteaa Erityisryhmien asumis- ja päiväpalveluista vastaava palvelupäällikkö Tanja Koivisto.

Oulun kaupunginsairaalassa tavoite on pitää koko kesän avoinna noin 220 sairaalapaikkaa, kuten edellisenä kesänä.

”Aikaisempiin vuosiin verrattuna sijaisina on nyt enemmän lähihoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita, ja tämä huomioidaan yksiköiden päivittäisessä osaamisen johtamisessa ja toiminnan sujuvuudessa. Sairaanhoitajien sijaisuuksia on vielä avoinna, ja kesätyöhön hakeminen on vielä mahdollista olemalla yhteydessä osastojen palveluesimiehiin”, kertoo Oulun kaupunginsairaalan palvelupäällikkö Virpi Isaksson.

Kaikki tarvitsevat saavat hoitoa

Jotta kuntalaiset saavat tarvitsemansa hoidon, on työtehtäviä järjestelty uudelleen ja eri toimipisteiden kanssa tehdään yhteistyötä, jotta työntekijät ovat juuri siellä, missä heitä eniten kulloinkin tarvitaan. Henkilöstöä siirretään kriittisiin palveluihin, kuten kotihoitoon. Työn sujuvuutta on parannettu myös yhdenmukaistamalla työaikoja ja lisäksi hyödynnetään erilaisia teknologisia ratkaisuja. Myös rekrytoinnit kesätöihin ovat avoinna edelleen.

Osa hyvinvointipalvelujen palveluista on heinäkuun ajan kiinni tai toimivat kesällä supistetusti. Osittain näissä on kyse normaalista toimintatavasta kesäisin, osassa taas työntekijäpulasta. Kesän ajan poikkeukset hyvinvointipalvelujen aukioloaikoihin löytyvät Oulun kaupungin verkkosivuilta.