Ilmoita varhais­kas­va­tuksessa olevan lapsesi kesälomat ja päivys­tystarve 14.5. mennessä

26.04.2023

Kesäajan toiminta 1.6.-31.8.2023

Kesäaikana päiväkodit voivat tarvittaessa yhdistää toimintaansa. Myös perhepäivähoidossa toiminta on supistettua. Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksista. Päivystysaikana 26.6.–30.7.2023 kunnallinen varhaiskasvatus järjestetään alueittain päivystävissä päiväkodeissa.

Ilmoita lapsesi lomat ja yli kuuden viikon yhtäjaksoinen poissaolo 1.-14.5.2023 

Jos järjestät lapsesi hoidon itse 1.6.-31.8.2023 välisenä aikana yhtäjaksoisesti vähintään kuuden viikon ajan, ei poissaolon ajalta peritä asiakasmaksua. Poissaoloilmoitus tulee tehdä 14.5.2023 mennessä. Tuohon mennessä ilmoitetut yli 6 viikon yhtäjaksoiset poissaolot lukitaan eikä myöhemmin ilmoitetut poissaolot oikeuta maksuhyvitykseen.

Toivomme, että ilmoitatte myös lapsenne lyhyemmät lomat kesäajalle. Näin pystymme varmistamaan lapsille riittävän henkilöstömäärän ja resursoimaan kesäajan toiminnan oikein. Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

Poissaolot ja alustavat hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti eVakan kautta. Hoitoaikojen merkitseminen ko. ajalle tarkoittaa, että lapsellanne on tarvetta varhaiskasvatukselle. Mikäli et ole vielä varma lapsen hoitoajoista, merkitse varaukseksi klo 8.00-16.00. Hoitoaikoja pääset muuttamaan eVakassa myöhemmin todellista tarvetta vastaavaksi lukitusajan puitteissa.  


Muutoksia maksuhyvitykseen oikeuttaviin poissaoloihin ei hyväksytä kuin erityissyistä. Näitä ovat vanhemman/vanhempien lomautus, irtisanominen, sairausloma tai työnantajan toiminnasta johtuva vuosiloman siirtäminen/muuttaminen. Kirjalliset todistukset yllä mainituista muutoksista tulee toimittaa päiväkodin johtajalle.

Kesäajan asiakasmaksut

Heinäkuu on automaattisesti maksuton kuukausi, mikäli lapsen varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun 2022 loppua. Heinäkuu on maksuton myös silloin, kun lapsi on aloittanut 1.9.2022 jälkeen ja lapselle ei varata kesäpäivystystä. 

Lisätietoa kesäkuukausien asiakasmaksuista löydät varhaiskasvatuksen nettisivuilta. 

Ilmoita lapsesi päivystävään päiväkotiin 14.5.2023 mennessä

Varhaiskasvatusta järjestetään 26.6. - 30.7.2023 päivystävissä päiväkodeissa. Varhaiskasvatusta tarjotaan vain sitä todella tarvitseville. Voit ilmoittaa lapsesi päivystävään päiväkotiin lomakkeella, jonka saat omasta päiväkodista / perhepäivähoitajalta.  


Saat tiedon lapsesi päivystyspäiväkodista ja tutustumisajankohdasta kesäkuun alussa. Ilmoita lapsesi läsnäoloajat päivystysajalle eVakan kautta lukitusajan puitteissa.

Avoinna olevat päiväkodit 26.6.-30.7.2023 

Huom! Muutokset ovat mahdollisia.

Pohjoinen alue:  

• Länsituulen päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su klo 5.15–22.30)

• Ruiskukan päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su klo 5.30–22.30)

Eteläinen alue:

• Mäntypellon päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su klo 5.30–22.30)

• Kuukkelin päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su klo 5.30–22.30)

• Kaakonpojan päiväkoti

• Mäntyrinteen päiväkoti

Itäinen alue:

• Honkimaan päiväkoti

• Haapalehdon päiväkoti

• Välikylän päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su klo 5.00–23.00)

• Muurahaisen päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-pe klo 4.30–22.30)

• Hiukkavaaran monitoimitalon päiväkoti Taikapolku

• Vesalan päiväkoti

Keskinen alue:  

• Värtön päiväkoti (jatkettu aukiolo ma-su klo 5.30–22.30)

• Ainolan päiväkodin Varpula (ympärivuorokautinen aukiolo)

• Simpsin päiväkoti

• Mäntylä-Snellmanin päiväkoti