Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Oulun kaupungin myyntilaskutus uudistuu 1.10.2020 alkaen

 

Varhaiskasvatuslaskuihin on tehtävä uusi e-laskuvaltuutus. Lue lisää e-laskutiedotteesta (saavutettava) (pdf)

 

Varhaiskasvatuksen toiminta kesäaikana 2020 ja toiminnasta perittävät asiakasmaksut ajalla 1.4.-31.8.2020 kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

Poissaolon vaikutus asiakasmaksuihin:

Kevään ja kesän aikana ei poissaolon ajalta peritä asiakasmaksua niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona yhtäjaksoisesti vähintään neljän viikon ajan. Poissaolo voi olla maksutonta ajalla 1.4.-31.8.2020. Vähintään neljän (4) viikon yhtäjaksoisia poissaolojaksoja voi olla useampia kevään ja kesän aikana. Kaikki nämä jaksot ovat maksuttomia.

Kesäajan poissaolo pitää lapsen kunnallisen varhaiskasvatuspaikan voimassa eikä Kelan maksamia lastenhoidon tukia voi saada samalta ajalta. Tukien saanti edellyttää varhaiskasvatuspaikan irtisanomista.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. 

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu. Laskun kiinteä eräpäivä on kuukauden 26. päivä.

 

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Yksityiset päiväkodit ja yksityiset perhepäivähoitajat perivät asiakasmaksun määrittelemänsä hoitopaikkahinnan mukaan. Asiakasmaksuissa ei ole mainittavaa eroa kunnallisen ja yksityisen välillä, sillä yksityiseen varhaiskasvatukseen on sinulla mahdollisuus hakea joko palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Lisätietoa hinnoista ja yksityisen hoidon tukivaihtoehdoista löydät yksityisen varhaiskasvatuksen nettisivuilta.

 

Kysyttävää asiakasmaksuista

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 75 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00 - 12.00
 • Asiakasmaksutiimistä saat tietoa varhaiskasvatusmaksuista, tuloselvitysten toimittamisesta sekä maksu- ja palvelusetelipäätöksiin liittyvistä asioista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen asiakkaana voit:

 • hakea varhaiskasvatuksen palveluihin ja ilmoittaa lapsesi esiopetukseen
 • hyväksyä korkeimman asiakasmaksun
 • toimittaa muuttuneet tuloliitteet
 • muuttaa puhelin- ja sähköpostitietoja
 • irtisanoa varhaiskasvatuspaikan