Päivähoitomaksut - Päivähoito ja esiopetus - Oulun kaupunki

Päivähoitomaksut Päivähoitomaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. 

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

Korkein perittävä asiakasmaksu on 290 €/kk. Alle 27 €:n kuukausimaksua ei peritä.  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein.

Voit arvioida varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuden maksulaskurin avulla (Tervetuloa varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin -sivun alareunasta kohta: Arvio päivähoitomaksusta).

Lisätietoa asiakasmaksujen suuruudesta, valitun palvelulaajuuden vaikutuksesta asiakasmaksuun ja muista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista löydät asiakasmaksutiimin nettisivulta.  

 

Tuloselvityksen tekeminen

Tuloselvitys tehdään sähköisesti osoitteessa http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi. Mikäli mahdollisuutta sähköiseen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, tuloselvitys toimitetaan paperilomakkeella varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimiin osoitteeseen Torikatu 10, 2 krs., 90100 Oulu. 

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

Hoitoaikaan perustuva laskutus

Oulun kaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on siirrytty hoitoaikaan perustuvaan laskutukseen 1.1.2017 alkaen. Huoltaja tekee päiväkodin johtajan kanssa sopimuksen lapsensa tarvitsemasta hoitoajasta. 

Hoitoaikaan perustuva laskutus koskee kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, joiden huoltajat ovat töissä tai opiskelevat.

 

Lue lisää:
 

Päivähoidon hoitoaikaperusteiseen laskutukseen siirrytään asteittain kevään aikana (5.1.2017)

Lisätietoa hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta ja hoidon tarpeen ilmoittamisesta jatketun ja ympärivuorokautisen aukiolon päiväkodeissa (pdf)

Sopimus hoitoaikaperusteisesta palveluntarpeesta (pdf)

Sopimus hoitoaikaperusteisesta palveluntarpeestat, esiopetusikäinen lapsi (pdf)

 


Daisy Net -ohjevideo hoitoaikojen varaamisesta:

 

Daisy Net -ohjevideo hoitoaikavarausten muokkaamisesta:

 

 


Daisy Net -ohjevideo hoitoaikavarausten poistamisesta:

 

Katso video hoitoaikaan perustuvasta laskutuksesta:

Hoitoaikaan perustuva laskutus

Hoitoaikaan perustuva laskutus

Oulun kaupungin päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa on siirrytty hoitoaikaan perustuvaan laskutukseen 1.1.2017 alkaen. Huoltaja tekee päiväkodin johtajan kanssa sopimuksen lapsensa tarvitsemasta hoitoajasta. 

Hoitoaikaan perustuva laskutus koskee kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, joiden huoltajat ovat töissä tai opiskelevat.

 

Lue lisää:
 

Päivähoidon hoitoaikaperusteiseen laskutukseen siirrytään asteittain kevään aikana (5.1.2017)

Lisätietoa hoitoaikaperusteisesta laskutuksesta ja hoidon tarpeen ilmoittamisesta jatketun ja ympärivuorokautisen aukiolon päiväkodeissa (pdf)

Sopimus hoitoaikaperusteisesta palveluntarpeesta (pdf)

Sopimus hoitoaikaperusteisesta palveluntarpeestat, esiopetusikäinen lapsi (pdf)

 


Daisy Net -ohjevideo hoitoaikojen varaamisesta:

 

Daisy Net -ohjevideo hoitoaikavarausten muokkaamisesta:

 

 


Daisy Net -ohjevideo hoitoaikavarausten poistamisesta:

 

Katso video hoitoaikaan perustuvasta laskutuksesta:

 

Päivähoitolasku E-laskuksi

PÄIVÄHOIDON LASKUT SUORAAN VERKKOPANKKIIN

Oulun kaupunki tarjoaa päivähoidon asiakkaille mahdollisuuden verkkolaskun eli e-laskun käyttöön.

E-lasku on sähköinen lasku, jonka asiakas saa suoraan omaan verkkopankkiinsa. Lähetetty lasku näkyy verkkopankissa paperilaskun näköisenä normaalina laskuna. Kaupungin e-laskuasiakkaaksi voi rekisteröityä heti.
E-laskun käyttöönotto-ohjeet löytyvät omasta verkkopankista. Tarvittaessa opastusta saa oman pankin asiakaspalveluneuvonnasta.Lisätietoja: www.e-lasku.info

Päivähoitolaskun kiinteä eräpäivä on aina 26.päivä.
 

MITÄ HYÖTYÄ E-LASKUUN SIIRTYMISESTÄ ON?

 • ei tili-ja viitenumeroiden näppäilyä eikä näppäilyvirheitä, lomake on valmis maksamista varten
 • ei laskujen säilytys-ja tuhoamishuolia, laskut pysyvät tallessa sähköisessä arkistossa
 • laskut voi tarkistaa ja maksaa missä tahansa, kun käytössäsi on internet-yhteys, myös matkoilla
 • ei enää kuukausittaista päivähoitolaskua postin joukossa
   

KUKA VOI TEHDÄ VERKKOLASKUSOPIMUKSEN PÄIVÄHOITOMAKSUSTA?

Kumpi tahansa vanhemmista voi tehdä verkkolaskusopimuksen ja laskun voi ohjata mille tilille tahansa, kunhan sopimuksen tunnisteena käytetään laskulla ensimmäisenä ilmoitetun henkilön henkilötunnusta.
 

VELOITETAANKO LASKU AUTOMAATTISESTI PANKKITILILTÄ?

Ilmoittautuessasi e-laskuasiakkaasi voit valita kahdesta vaihtoehdosta laskun maksamiseksi:

 • haluat takistaa verkkopankissa jokaisen e-laskun ja hyväksyä sen maksettavaksi - jokainen lasku vaatii siis sen, että käyt hyväksymässä jokaisen päivähoitolaskun erikseen jotta lasku veloitetaan pankkitililtä
 • voit tehdä päivähoitolaskuista suoraveloitussopimuksen pankkisi kanssa - jokainen lasku veloitetaan automaattisesti pankkitililtä
 • voit maksaa laskun myös muulta tilitä kuin mikä sopimuksessa on, jos muutat sen maksuvaiheessa.

Poissaolojen vaikutus päivähoitolaskuun

Maksu peritään kuukausimaksuna. Poissaolot hyvitetään ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.
   
 • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa päivähoidosta vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
   
 • Jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Lapsen päivähoidon alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään hoitopäivien mukaan kuukausimaksua alhaisempana.

Kysyttävää asiakasmaksuista

 • Käyntiosoite work Torikatu 10, 2. krs., 90100 Oulu
 • Puhelin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi work 08 5585 3780
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkipäivisin klo 9.00 - 15.00
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Sähköinen asiointi

Päivähoidon asiakkaana voit:

 • hakea päivähoidon palveluihin ja ilmoittautua esiopetukseen
 • hyväksyä korkeimman päivähoitomaksun
 • toimittaa muuttuneet tuloliitteet
 • muuttaa puhelin- ja sähköpostitietoja
 • irtisanoa päivähoitopaikan