Ilmoita varhais­kas­va­tuksessa olevan lapsesi kesälomat ja päivys­tystarve 15.5. mennessä

25.04.2022

Kesäajan toiminta 1.6.-31.8.2022

Kaupungin päiväkodit ja perhepäivähoito palvelevat perheitä koko kesän. Päiväkodit voivat tarvittaessa yhdistää toimintaansa. Toiminta järjestetään kuitenkin niin, että lasten ja henkilöstön on mahdollista toimia väljissä tiloissa ja kaikille pienryhmille on riittävästi tilaa. Perhepäivähoidossa toiminta on supistettua hoitajien lomien vuoksi. Yksityiset palveluntuottajat tiedottavat asiakasperheitään yksikkönsä aukiolopoikkeuksista.

Ilmoita lapsesi lomat ja yli kuuden viikon yhtäjaksoinen poissaolo 15.5.2022 mennessä 

Jos järjestät lapsesi hoidon itse 1.6.–31.8.2022 välisenä aikana vähintään kuusi (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei poissaolon ajalta peritä asiakasmaksua. Tämän jälkeen ilmoitetut poissaolot eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Toivomme, että ilmoittaisit myös lapsesi lyhyemmät lomat, näin pystymme resursoimaan kesäajan toiminnan oikein. HUOM! Kesäajan poissaolo ei oikeuta Kelan kotihoidontukeen.

 
Sitovat yli kuuden viikon poissaolot ilmoitetaan sähköisesti 1.5.-15.5.2022 osoitteessa www.ouka.fi/ph-asiointi.  Huom! Ilmoitathan lapsen kesäajan poissaolot vain edellä mainittuna ajankohtana, jotta tiedot tallentuvat päiväkotien päiväkirjoille oikein. 

Muutoksia poissaoloihin, joista tulee kesäajan maksuhyvityksiä, ei hyväksytä kuin erityissyistä. Näitä ovat vanhemman/vanhempien lomautus, irtisanominen, sairausloma ja työnantajan toiminnasta johtuva vuosiloman siirtäminen/muuttaminen. Kirjalliset todistukset yllä mainituista muutoksista tulee toimittaa päiväkotiin.

Kesäajan poissaolohyvitykset ja asiakasmaksut

Heinäkuu on automaattisesti maksuton kuukausi niille perheille, joilla lapsen varhaiskasvatus on alkanut ennen elokuun 2021 loppua. Heinäkuu on maksuton myös silloin, kun lapsi on aloittanut 1.9.2021 jälkeen ja lapsi ei tarvitse kesäpäivystystä. 

Lisätietoa kesäkuukausien (1.6.-31.8.) varhaiskasvatusmaksuista löydät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -sivulta.  

27.6.-31.7.2022 varhaiskasvatusta järjestetään päivystävissä päiväkodeissa. Ilmoita lapsesi päivystävän päiväkodin varhaiskasvatukseen 15.5.2022 mennessä.

Päivystävien päiväkotien palveluja tarjotaan 27.6.-31.7.2022 vain niitä todella tarvitseville, eli kyseisenä aikana työssä käyvien tai päätoimisesti opiskelevien vanhempien lapsille.  Ilmoita lapsesi päivystävän päiväkodin varhaiskasvatukseen 15.5.2022 mennessä. Pyydä ilmoittautumislomake lapsesi päiväkodista/perhepäivähoitajalta. Saat tiedon lapsesi kesäpäiväkodista ja tutustumisajankohdasta kesäkuun alussa. 

Avoinna olevat päiväkodit 27.6.-31.7.2022: 

Huom! Muutokset ovat mahdollisia 

Pohjoinen alue:  
• Kuivasjärvi (jatkettu aukiolo ma-su)
• Länsituuli (jatkettu aukiolo ma-su)

Eteläinen alue:
• Pitkäkangas (jatkettu aukiolo ma-su)
• Kuukkeli (ei Pikku-Tikan puoli) (jatkettu aukiolo ma-su)
• Kaakonpoika
• Maikkula

Itäinen alue:
• Muurahainen (jatkettu aukiolo ma-pe)
• Vesala
• Honkimaa
• Välikylä (jatkettu aukiolo ma-su)
• Soittajankangas
• Talvikangas

Keskinen alue:  
• Kisakenttä
• Merikoski
• Otokylä (jatkettu aukiolo ma-su)
• Ainolan Varpula (ympärivuorokautinen)