Kasvot rasismille on rasisminvastaisen viikon teemana Oulussa 21. - 27.3.

16.03.2022

Rasisminvastaista viikkoa vietetään tänä vuonna viikolla 12, 21.-27. maaliskuuta. Ajankohta määräytyy YK:n rasisminvastaisen päivän 21.3. ajoittumisen mukaan joko viikolle 11 tai 12.

Oulussa viikon teemaksi valittiin ”Kasvot rasismille”, joka pohjautuu Valtakunnallisen ETNO:n ja Punaisen Ristin teemoihin.

Valtakunnallisen ETNO:n teemana on syrjintä ja vihapuheisiin puuttuminen, ja Punaisen Ristin kampanjan pääviesti on ”Tunnista, tiedosta, toimi”. Kampanjassa halutaan lisätä tietoisuutta erityisesti nuorten kokemasta rakenteellisesta rasismista, annetaan nuorille ääni ja tehdään rasisminvastaisia toimintaohjeita tunnetuksi. Teemaa tuodaan esille erityisesti omakohtaisten kokemusten ja kertomusten kautta. Viikon pääkohderyhmä on nuoret.

Oulussa on rasisminvastaisella viikolla monenlaisia tapahtumia. Viikon käynnistää YK:n rasisminvastaisena päivänä maanantaina 21.3. klo 13 Oulu loves me -tapahtuma, jota voi seurata Mun Oulu -verkkomediassa. Oulu loves me on viikon päätapahtuma, jossa nostetaan esiin viikon teemaa ja annetaan kasvot rasismille omakohtaisten kokemusten, kertomusten ja musiikkiesitysten kautta. Tapahtuman avaa sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.

Viikon aikana järjestetään myös muun muassa Pohjois-Suomen ETNOn ja Nuorten Ystävien järjestämät paneelikeskustelut sekä on mahdollisuus tutustua Aleksandra Lemken About us -valokuvanäyttelyyn kulttuuritalo Valveella ja kirjanäyttelyyn Oulun pääkirjastolla.

Päiväkodeille, peruskouluille ja toisen asteen oppilaitoksille on koottu materiaaleja ja lukusuosituksia. Materiaaleista löytyy eri-ikäisille esimerkiksi videoita keskustelun pohjaksi, työpajaideoita ja yhdenvertaisuusvisa. Tehtäviä on mahdollista toteuttaa osana opetusta. Harjoituksia löytyy muun muassa ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemiseen, vihapuheen käsittelyyn ja  pelillisin keinoin yhteiskunnan normien ja ennakkoluulojen pohtimiseen.

Oulussa toteutetaan haastekampanja teemalla ”Meille ovat tervetulleita kaikki”, missä tuodaan tunnetuksi rasisminvastaisia toimintaohjeita ja haastetaan mukaan yrityksiä, yhdistyksiä ja organisaatioita koulujen ja oppilaitosten lisäksi.

Viikon ohjelma, linkit materiaaleihin ja lukusuosituksiin sekä materiaalit Meille ovat tervetulleita kaikki -haastekampanjaan liittyen löytyvät Villa Victorin Oulu loves me -sivulta.
 

Oulussa viikko toteutetaan eri tahojen yhteistyönä. Mukana ovat Oulun kaupungin lisäksi muun muassa Pohjois-Suomen ETNO, Punainen Risti, Vuolle Oulu, Oulun Kulttuurisäätiö ja Pohjois-Suomen alueellinen romaniasiain neuvottelukunta. Viikkoa koordinoi Oulun kaupungin Monikulttuurikeskus Villa Victor. Oulussa on tehty yhteistyötä rasisminvastaisen viikon tiimoilta vuodesta 2011 alkaen.