Katujen ja pyöräteiden hiekoitushiekan poisto käynnistyy Oulussa

13.04.2023

Katujen ja pyöräteiden hiekoitushiekan poisto Oulussa on aloitettu.  Keskustan ruutukaava-alueella on käynnissä ennakoiva hiekanpoisto pölyämisen estämiseksi.

Hiekoitushiekka poisto aloitetaan, kun lumi on sulanut ja liukkauden torjuntaa ei enää tarvita. Kadut harjataan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Työ aloitetaan I-luokan pääliikenneväyliltä edeten kokoojakaduille. Asuntokadut harjataan viimeisenä. Pölyämistä estetään riittävällä kastelulla ja tarvittaessa myös laimennetulla kalsiumkloridiliuoksella.

Työn eteneminen riippuu kevään etenemisestä. Täydellä teholla työhön päästään muutaman viikon sisällä yöpakkasten väistyttyä, ja työt valmistuvat noin kolmessa viikossa aloituksesta.

Hiekkaa poistetaan tällä viikolla keskustan lisäksi pääpyöräreiteiltä. Muille väylille päästään näillä näkymin ensi viikosta alkaen. Harjauksia tehdään paikoissa joissa kadun ja pyörätien pinta on sula ja pysyy oletettavasti kuivana.

Muistutamme kiinteistöjä hiekanpoistoon ja puhtaanapitoon liittyvistä velvoitteista:

Jalkakäytävän hoito

Kiinteistön hoitovastuulla tontin kohdalla on lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja hiekoitushiekan poisto sekä sen pois kuljetus. Jos lehtipuhallinta käytetään hiekanpoistossa, tulee huolehtia riittävästä kastelusta, ettei siitä aiheudu pölyämistä.

Yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät (merkitty liikennemerkillä 423) hoitaa Oulun kaupunki.

Hiekan läjitys

Tonteilta ja liittymistä kertyviä hiekkoja ei saa sijoittaa katualueelle, ojiin, puistoihin tai muille yleisille alueille. Mikäli hiekkakasa ei mahdu tontille, tulee se lastata suoraan autoon tai vaihtolavalle. Katualueelle sijoitettavalle vaihtolavalle tulee hakea yleisen alueen käyttölupa.

Hiekan läjitykseen katu- ja viheralueille ei myönnetä lupaa ja sitä valvotaan kevään aikana. Yleisen alueen luvattomasta käytöstä peritään maksu yhdyskuntalautakunnan hyväksymän palveluhinnaston mukaisesti.

Katujen talvikunnossapito ja alueurakat
https://www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/yllapito
Palveluhinnasto
https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/palveluhinnasto-ja-julkaisut