Katualueiden hoito ja kunnossapito

Oulussa on reilu 950 kilometriä ajorataa, yli 790 kilometriä pyöräteitä ja kevyenliikenteen väyliä ja lisäksi kaava-alueen ulkopuolisia pyöräteitä ja väyliä on yli 760 kilometriä. Kaupunki vastaa asemakaava-alueilla olevien katujen ja pyöräteiden ylläpidosta (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669)). Kiinteistön kohdalla olevan katualueen hoidosta vastaavat sekä kiinteistön omistaja että kaupunki.

Katualueen hoidon vastuut (pdf)

Oulussa on myös yli 760 kilometriä yksityisteitä, joilla tienpitäjinä tien kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaavat tiekunnat tai kiinteistöjen omistajat mikäli tiellä ei ole tiekuntaa. Lisätietoja yksityisteistä löydät linkki yksityistie sivustolle.

 

Palaute ylläpidosta kaupungin katuverkolle

Jos tontinomistaja tai muu kadulla liikkuja huomaa liikennettä vaarantavan kuopan tai muun vastaavan rakenteellisen puutteen, hänen on viipymättä ilmoitettava puutteesta kaupungille tai poliisille ja tarvittaessa varoitettava muuta liikennettä.

Kiireellisissä tapauksissa tulee olla suoraan yhteydessä alueen urakoitsijan päivystysnumeroon!


Palaute valtion tieverkolle

ELY-keskuksen tehtävä on huolehtia maanteiden kunnosta sekä siihen liittyvistä rakenteista, laitteista ja tieympäristöstä.

Tästä kartasta löydät ELY-keskukselle kuuluvan tieverkon Liikenneviraston tienumerokartta; Oulun seutu (pdf)

Lisätietoa valtion teiden kunnossapidosta löydät linkki Liikenneviraston teiden kunnossapitosivustolle. 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.