Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.12.2023

18.12.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 18.12.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Kaupunginjohtajan virkatehtävien hoitaminen. Päätösesitys hyväksyttiin. 

2. Kaupunginjohtajasopimuksen mukaisen erokorvauksen maksaminen. Päätösesitys hyväksyttiin. 

3. Päätösvalmistelun tuki -yksikön tehtävien siirto Monetra Oulu Oy:lle -henkilöstönsiirtosopimus. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Henkilöstön pysäköinti ja hinnat. Päätösesitys hyväksyttiin. 

5. Vaalilautakunnat ja -toimikunnat vuoden 2024 presidentinvaaliin ja europarlamenttivaaleihin. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 30.11.2023. Merkittiin tiedoksi. 

7. Muutos Oulun kaupungin poistosuunnitelmaan. Päätösesitys hyväksyttiin. 

8. Kehittämishankkeissa käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto vuodelle 2023. Päätösesitys hyväksyttiin. 

9. Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen sitovuuksien

käyttösuunnitelmat 2024. Päätösesitys hyväksyttiin. 

10. Oulun kaupungin konsernitilin periaatteiden päivitys. Päätösesitys hyväksyttiin. 

11. Konsernihallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuosille 2024-2026. Päätösesitys hyväksyttiin. 

12. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muutos 1.1.2024. Päätösesitys hyväksyttiin. 

13. Kaupunginhallituksen toimivallan jatkodelegointi. Päätösesitys hyväksyttiin. 

14. Oulun kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2023-2030. Päätösesitys hyväksyttiin. 

15. Lähidemokratiatoimikunnan tehtävät 2023. Päätösesitys hyväksyttiin. 

16. Veteraaniasiain perinneneuvoston jäsenet, varajäsenet ja toimintasääntö. Päätösesitys hyväksyttiin. 

17. Oulun kaupunki perustajajäseneksi valtakunnalliseen kunnallisen nuorisotyön yhdistykseen. Päätösesitys hyväksyttiin.

18. Aluehallintoviraston lupapäätös pohjaveden otosta Viinivaara-Kälväsvaara alueelta ja valtuutuksen myöntäminen Oulun Vedelle valituksen tekemiseen. Vs. kaupunginjohtaja teki asiaan muutetun päätösesityksen:” Kaupunginhallitus päättää, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 21.11.2023 tehdään valitus Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksessa tullaan esittämään muutosta lupamääräyksiin 12 ja 13 mm. maksujen perusteiden ja lupamääräysten tarkistamisen osalta. Lisäksi harkitaan tarkennusten esittämistä lupamääräyksiin 14, 18 ja 19 sekä haetaan oikeutta suorittaa päätöksen mukaiset tarkkailut siten, että siihen sisältyy oikeus liikkua moottorikäyttöisellä kulkuneuvolla toisen alueella.  Oulun Vesi -liikelaitos valtuutetaan tekemään valitus ja toimittamaan se Vaasan hallinto-oikeudelle ennen määräajan päättymistä.” Henna Määttä teki Marjo Tapanisen kannattamana asiaan seuraavan muutosesityksen: ”Kaupunginhallitus päättää, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 21.11.2023 ei tehdä valitusta Vaasan hallinto-oikeudelle.” Asiasta äänestettiin. Henna Määtän tekemä muutosesitys hyväksyttiin äänin 7-6.

19. Castrenin urheilukeskuksen peruskorjauksen jatkovalmistelu. Päätösesitys hyväksyttiin. 

20. Valtuustoaloite, Oulun kaupungista imetysmyönteinen työpaikka. Päätösesitys hyväksyttiin. 

21. Valtuustoaloite, Oulusta syrjinnästä vapaa alue. Päätösesitys hyväksyttiin. 

22. Valtuustoseminaari 29.1.2024, Korruptiontorjunta ja syrjinnän vastainen työ. Päätösesitys hyväksyttiin. 

23. Kaupunginvaltuuston kokouksien 27.11. ja 11.12.2023 päätösten täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin. 

24. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

25. Salainen asia.

Lisälista

26. Myyntipäätös Oulun Energian käytössä olevien tietoliikenneverkon laitteiden myynnistä Oulun Energialle. Päätösesitys hyväksyttiin.

27. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöksiin. Ei otettu.