Kaupunginvaltuuston päätöksiä 27.11.2023

27.11.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 27.11.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Taloustiedonanto. 

2. Oulun kaupungin tilintarkastuspalvelusopimuksen optiovuosien käyttö. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Asiantuntija- ja sihteeripalveluiden tuottamiseen liittyvä selvitystyö, Päätösvalmistelun tuki -yksikön tehtävien tuottaminen 1.1.2024. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Jari Laru.

5. Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026. Asian käsittely keskeytettiin.

 

Kokousta jatketaan maanantaina 11.12. klo 17.