Kerrostalojen perustamissyvyys kaupunkialueella

22.12.2021

Oulun kaupungin rakennusvalvonta on jo useamman kymmenen vuoden ajan edellyttänyt, että kerrostalot perustetaan riittävän syvälle keskusta-alueella. Oulun rakennusvalvonta ja Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut (kadut ja liikenne) ovat tarkentaneet ohjeistusta.

Perustamissyvyydellä tarkoitetaan anturan alapinnan etäisyyttä maanpinnasta. Keskusta-alueilla rakennettaessa tulee selvittää viereisten rakennusten, rakenteiden, tonttien ja katualueiden vaikutukset perustamiseen ja rakentamistyöhön.

Kerrostalot ja muut vastaavat vaativan tai poikkeuksellisen vaativan luokan rakennukset tulee perustaa keskustan kaupunginosissa 1-6 roudattomaan syvyyteen. Samoin muissa kaupunginosissa sellaiset rakennukset, joissa katu tai jalkakäytävä ulottuu rakennuksen perustusrakenteen kiinni tai läheisyyteen. Perustukset on vietävä vähintään roudattomaan syvyyteen, kuitenkin vähintään 2 metrin syvyyteen.

Tästä poikkeaminen edellyttää lupaa rakennusvalvonnan rakenneinsinööriltä tai tarkastuspäälliköltä. Luvan voi saada, jos rakennus sijaitsee irrallaan kadusta ja rajautuu esim. puistoon, johon ei ole tulossa rakennuksia, rakennelmia, katuja tai jalkakäytäviä, kunnalliskuntatekniikan - taikka muita kaivantoa vaativia asennuksia.

Luvan saaminen edellyttää vastaavan pohjarakennesuunnittelijan ja rakennesuunnittelijan laatimaa suunnitelmaa sekä YYP:n (Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut) lausuntoa esim. suunnittelupäälliköltä tai kaupungininsinööriltä ja Oulun Veden lausuntoa.

Lisätietoa pohjarakenteista