Pohjarakenteet

Lainsäädäntö ja määräykset 

Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista, 465/2014

Pohjarakenteet, säännökset ja ohjeet, 2018

13/16 Ympäristöministeriön asetus geoteknisen suunnittelun yleisiä sääntöjä koskevista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1997-1

Rakenentamisen yhtenäiset käytännöt - Topten

Oulun rakennusvalvonta on mukana Suomen suurimpien kuntien laatimissa rakentamisen yhtenäisissä käytännöissä. Käytäntöjen tavoitteena on yhtenäistää vaatimuksia koko maassa.