Kulttuuritoimijoille Valistustalorahaston apurahoja haettavana 6.-31.3.2023

03.03.2023

Oulun Valistustalorahaston apurahojen hakuaika on tänä vuonna 6.-31.3.2023 klo 15.30 mennessä

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoima rahasto tukee apurahoillaan Oulun kulttuurielämää. Apurahoja voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Avustuksilla tuetaan esimerkiksi taiteellista työskentelyä, tuotantokustannuksia. Tuotantojen tai teosten alkuvaiheen kehittelyä, esimerkiksi käsikirjoittamista, idean tai konseptin kehittämistä. Avustuksilla voidaan tukea myös yksittäisen henkilön tai työryhmän kansainvälisen verkostoitumisen, esiintymisen tai näyttelyn matkakuluja.

Hakemukset liitteineen toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuspohja löytyy Oulun kaupungin verkkosivuilta.

Hakemukset arvioi asiantuntijaryhmä, jonka kokonaisarvioinnin perusteella päätöksen tekee kulttuuri- ja sivistysjohtaja.

Lisätietoja: Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari, 040 668 3578, sami.ylisaari@ouka.fi
Lisätietoja ja hakulomakkeet tämän linkin takaa

iloinen ihmisjoukko tanssi kadulla, yhdellä henkilöllä on kädessään megafoni, johon hän puhuu.