Oulun Valistustalon apurahat

Oulun Valistustalorahaston apurahat 2021

 

Oulun Valistustalorahaston apurahat olivat haettavissa 1.-26.3.2021. Apurahahakemuksia saapui määräaikaan mennessä 139 kpl. Vuonna 2021 apurahoja jaetaan 23 hakijalle yhteensä 75000€.

 

Oulun Valistustalorahaston avustusten hakuaika on tänä vuonna 1.3.-26.3.2021 klo 15.30 asti.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden hallinnoima rahasto tukee apurahoillaan Oulun kulttuurielämää. Apurahoja voidaan myöntää taiteen ja kulttuurin eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.

Apurahoja kohdennetaan ensi sijassa taiteelliseen työskentelyyn, taideteoksiin ja taiteellisiin produktioihin. Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita käsikirjoittaminen, joka on noussut entistä merkittävämpään asemaan taiteellisen luomisen muotona. Apurahoilla halutaan tukea myös tarinoiden tai tuotantojen alkuvaiheen kehittelytyötä muun muassa av- ja elokuvatuotantojen, tapahtumien tai immersiivisten taideteosten luomiseksi. Haettava avustus voi kattaa esimerkiksi 1-2 kuukauden työskentelyn joko itsenäisesti tai yhteistyössä tuottajan kanssa.

Ehdotuksen apurahoista valmistelee työryhmä ja valintaa ohjaavat sivistys- ja kulttuurilautakunnan valtuustokaudeksi hyväksymät apurahaperiaatteet. Yhteyshenkilönä on kulttuurijohtaja Samu Forsblom ja apurahoista päättää sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä.

Lisätietoja:

Kulttuurijohtaja Samu Forsblom, 044 703 7558, samu.forsblom@ouka.fi

Oulun Valistustalorahaston hakemuskaavakkeet päivitetään vuosittain.

Hakulomakkeet

Valistustalorahaston hakulomake (word).

Valistustalorahaston hakulomake (PDF).

Tilityslomakkeet

Lomake (word)

Lomake (PDF)

Myönnetyt apurahat

2021

2020