Kuntalaisten ja erityisesti huoltajien näkemyksiä ja mielipiteitä kysytään osana Oulun palveluverkkotarkastelua

13.03.2023

Oulun kaupungin palveluverkkoselvityksiin liittyvä vaikutusten arviointi on käynnissä. Tätä arviointityötä varten kerätään kuntalaisten, ja erityisesti huoltajien, näkemyksiä ja mielipiteitä palveluverkkotarkasteluun liittyvää päätöksentekoa varten. Keiskan, Takkurannan, Tirinkylän, Ylikylän, Pikkaralan, Lämsänjärven, Sanginsuun ja Kuivasojan kouluyksiköitä koskeva verkkokysely on käynnistynyt tänään. Edellä mainittujen koulujen huoltajat saavat tiedon kyselystä Wilman kautta. 

Kuntalaisille ja erityisesti huoltajille suunnattu arviointi toteutetaan sitä varten valmistellun verkkokyselyn avulla, ja se noudattaa lapsen oikeuksien periaatteita arvioitavassa kohteessa. Kuntalaisille suunnattuun kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista ja vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kysely on avoinna 13. - 26.3.2023 osoitteessa: https://zef.fi/s/sjjrvxrx/

Lasten näkemyksiä edellä mainituissa kahdeksassa kouluyksikössä on kuultu jo aikaisemmin viikolla 9.

Vastaamisajan päätyttyä alueellisesti kootut monialaiset ryhmät arvioivat vaihtoehtoja saatujen näkemysten ja olemassa olevien tietojen pohjalta. Sivistyslautakunta käsittelee palveluverkkoselvitykset 25.4.2023 kokouksessaan. Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoselvityksistä 19.6.2023. 

Oulun kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 12.12.2022 osana talousarviopäätöstä, että alueellisiin palveluverkkoselvityksiin liittyen toteutetaan aikaisemmin tehtyjen selvitysten lisäksi ennakkovaikutusten arvioinnit. 

Palveluverkkoselvityksiin liittyvä materiaali kootaan kaupungin verkkosivuille: www.ouka.fi/palveluverkko