Kyselyn tulokset kertovat: eVaka on helppokäyttöinen, mobiilisovellus toiveena

22.02.2024

Kysely eVakan käytöstä toteutettiin marraskuussa 2023 eri kohderyhmille sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kyselyn kohderyhmänä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olivat huoltajat, päiväkodin johtajat ja varajohtajat, henkilöstö sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Yksityiselle varhaiskasvatukselle oli yksi yhteinen kysely. 

Kyselyyn vastasi 1148 huoltajaa. Kunnallisten ja yksityisten päiväkotien johtajien, varajohtajien, henkilöstön ja erityisopettajien vastauksia saatiin 430 kpl. 

Positiivista palautetta huoltajat antoivat paljon, vaikkakaan palautteissa ei juuri tarkemmin eritelty mikä toimii hyvin. Huoltajien mielestä varhaiskasvatushakemus on selkeä ja helppo täyttää ja hakemuksen tekeminen onnistuu sujuvasti, koska ohjelma ei pätki eikä jumita. Myös tuloselvityksen tekeminen on helppoa säännöllisillä ja tasaisilla tuloilla. 

Kehitettävääkin löytyy. Moni huoltajista toivoo eVakan mobiilisovellusta, koska selainversioon kirjautuminen koetaan työlääksi. Huoltajat toivovat myös saapuneiden viestien sähköpostiherätteisiin viestin otsikkoa.

Vaihtelevilla tuloilla sekä yrittäjän tuloselvityksen tekeminen koettiin haastavaksi. 

Päiväkodin johtajien ja varajohtajien mielestä eVaka tukee todella hyvin päivittäisjohtamista ja työvuorosuunnitelman tekoa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat kokevat lapsen tuen tarpeen ja tukitoimien kirjaamisen helpoksi. 

Henkilökunnan mielestä eVaka on hyvä parannus, joka on vähentänyt paperitöitä sekä tekstiviesti- ja sähköpostisumaa. Näin aikaa jää enemmän lapsiryhmän kanssa toimimiseen. Henkilöstö toivoisi huoltajille mahdollisuutta kirjata omia ajatuksiaan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan. 

Kaikkien vastaajaryhmien antaman yleisarvosanan keskiarvo oli 3,7 asteikolla 1-5.

Kaikki vastaajat kokevat eVakan helppokäyttöiseksi ja suhteellisen varmatoimiseksi. Myös tietoturva koetaan paremmaksi kuin ennen eVakaa.

Mikä on eVaka?

eVaka on varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin järjestelmä, jolla huoltajat voivat muun muassa hakea lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa, ilmoittaa lapsen läsnä- ja poissaolot sekä tulotiedot. eVaka sisältää myös ominaisuuksia, jotka auttavat päiväkoteja ja perhepäivähoitoa suunnittelemaan omaa toimintaansa. Kyseessä on laaja järjestelmä, jonka avulla varhaiskasvatuksessa käsitellään mm. asiakastietoja, varhaiskasvatusmaksuja ja päätöksentekoa. 

eVaka-järjestelmää on kehitetty vuoden 2022 alusta neljän suuren kaupungin (Espoo, Tampere, Turku ja Oulu) yhteistyönä. Tällä hetkellä järjestelmä on käytössä näissä neljässä kaupungissa. Järjestelmää kehitetään käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

Lue lisää varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin järjestelmästä eVakasta