Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi eVaka

eVaka on Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä. eVaka toimii suomeksi ja englanniksi.

eVakassa voit:

  • hakea varhaiskasvatus- ja kerhopaikkaa
  • ilmoittautua esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen
  • hyväksyä varhaiskasvatus-, kerho- tai esiopetuspaikan
  • ilmoittaa tulotietosi tai antaa suostumuksesi korkeimpaan asiakasmaksuun
  • ilmoittaa lapsesi läsnäoloajat sekä sairaus ym. poissaolot (ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)
  • ilmoittaa lapsesi loma-ajat (ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)
  • viestiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunnan kanssa (ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)
  • tarkastella lapsesi varhaiskasvatussuunnitelmaa
  • nähdä lapsesi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa tekemiä tuotoksia (ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)
  • irtisanoa esiopetus-, kerho- tai varhaiskasvatuspaikan.

Sinulle näkyvien toimintojen lisäksi eVaka sisältää myös ominaisuuksia, jotka auttavat päiväkoteja ja perhepäivähoitoa suunnittelemaan omaa toimintaa. Kyseessä on laaja järjestelmä, jonka avulla varhaiskasvatuksessa käsitellään mm. asiakastietoja, varhaiskasvatusmaksuja ja päätöksentekoa.

Päätökset sähköisesti Suomi.fi-viestit -palveluun

eVakassa tehdyt päätökset (varhaiskasvatus-, palveluseteli- ja asiakasmaksupäätös) saat sähköisenä tiedoksiantona Suomi.fi-viestit -palveluun. Tämä edellyttää, että otat palvelun käyttöön. Lisätietoa Suomi.fi-viestit -palvelusta.

Mikäli et ota Suomi.fi-viestit -palvelua käyttöön, päätökset lähetetään kirjepostilla. Suosittelemme palvelun käyttöönottoa.